mandag den 3. december 2012

Ekstruder gør enggræs brugbart i biogasanlægget

På forsøgsbiogasanlægget på Foulum har man fået ekstruderen til at køre ganske fornuftigt, så den nu forbehandler biomasse som enggræs, ensilage, dybstrøelse og halm inden det kommer ind i selve forgæringstanken. Bare det at få det ført ind i tanken har hidtil været en uoverstigelig udfordring. Men nu kører det næsten smurt og det tørstofrige materialer integrerer sig fint med kvæggyllen som pumpes ind i tanken. Den mekaniske behandling i ekstruderen er så voldsom, at materialet ændrer karakter og ikke længere danner så massivt et flydelag som tidligere, og ampere-forbruget på omrøreren stiger ikke af, at tørstofindholdet stiger i tanken. På filmen ses hvordan ekstruderen spytter materialet ud på transportbåndet efter at det er blevet behandlet. På billedet ses, hvordan materialet ser ud efter behandlingen.
På fredag d. 7.12. er der en temadag på dels Foulums anlæg og dernæst på Agro Business Park om ekstruderen og hvad udstyret kan bidrage med. Læs mere om arrangementet på ØL's kalender på hjemmesiden.

Michael Tersbøl
Mobil 51532711

Ingen kommentarer:

Send en kommentar