mandag den 14. maj 2012

Sæt antal på hvor mange kvier, der ønskes ikælvet i hver måned i løbet af sommerperioden

Hold en stabil produktion og det samme antal malkende køer hele perioden. Få kviernes kælvninger fordelt så presses stalden/kalvestalden ikke unødigt. Undgå huller i kælvningerne og få allerede nu planlagt, hvornår og hvordan løbekvierne skal placeres i de forskellige marker, så det er nemt at få dem løbet enten ved inseminør eller tyr.
Kirstine Lauridsen, Kvægbrugskonsulent, cand.agro. DL, Mobil: 20436104
 
 

Afgræsningsmarken lige nu

I første halvdel af maj har det været temmelig koldt, hvorfor mange arealer er ædt godt ned. Her skal der enten tildeles yderligere areal, eller reduceres i antal timer på marken. Hvis græsmarken kommer under de 5-6 cm, risikeres dødbidning, og marken vil være udmådelig svær at få ordentlig i gang igen. De små kløver udløbere ædes måske, og genvæksten reduceres væsentligt.
Kirstine Lauridsen, Kvægbrugskonsulent, cand.agro. DL, Mobil: 20436104