tirsdag den 22. maj 2012

Du kan søge 30 % tilskud til økologiske biogasanlæg

Det syder og bobler lidt i biogasbranchen efter at der er aftalt et energiforlig i det politiske system. Nu er der også åbnet for at søge tilskud til etablering af biogasanlæg. Man kan søge 30 pct. til biogasanlæg, herunder også økologiske biogasgårdanlæg. Du kan læse mere om ordningen på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside her: http://naturerhverv.fvm.dk/Default.aspx?ID=46773&PID=414875&NewsID=7298&Action=1&utm_source=foedevareerhvervs_nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=nyhedsbrev
Økologisk Landsforening tilbyder at hjælpe med at få lavet ansøgninger, men også at holde møder mellem de landmænd, der i et lokalområde vil arbejde sammen om at drive og udnytte et biogasanlæg til at forbedre gødningsforsyningen m.v. Ansøgningsfristen er 15. august, så henvend dig gerne i god tid, dvs. senest 1. juli, hvis vi skal nå at få ansøgningen med.
Økologisk biogas er også på vej ude i Europa. Økologisk Landsforening er kommet med i et EU projekt om økologisk biogas, og billedet er fra et økologisk anlæg i Østrig, som vi besøgte i starten af maj måned.


Kulminebånd på drivvejen

Alle økologiske mælkeproducenter stræber efter at have gode drivveje. Her er det kulminebånd, som giver et solidt underlag for køerne. Båndene kan flyttes, men der er jern i, så det kræver en gummiged. Båndene skrabes efter behov, som regel er det kun nødvendigt i vådt vejr. Ulempen ved kulminebåndene er, at de kan blive glatte. Det kan til dels afhjælpes ved at smide noget sand over.   
 
Kvægbrugskonsulent Irene Fisker
Tlf. 20926824 Mail: irf@okologi.dk