fredag den 22. juni 2012

Effektive efterafgrøder

Billedet viser tydelig skel mellem parceller med efter afgrøder og uden. 
Der diskuteres ind imellem om efter afgrøder hjælper på næringsstof husholdningen. I den mørke del var udsået 4 forskellige blandinger af efter afgrøder. Den lyse del var ubehandlet.
Dette billede fra projektet Effektive efter afgrøder til afgræsning og reduceret udvaskning af kalium taler sit tydelige sprog.