fredag den 29. juni 2012

Bibernelle i kløvergræs

Trods dens uanseelige størrelse, har denne urt fulgt med kløvergræsset. Bibernellen har glæde af et sent slæt hø og vil med sine usædvanlige små røde blomster gavne bestøvende insekter og sikre indholdet af bor i foderblandingerne. Og mon ikke også græsblandinger med bibernelle har en større chance for at vinde DM i hø der løber af staben på Landsskuet i Herning den 5-7. juli, besøg stand 347.
Erik Kristensen, planteavlskonsulent tel. 30627545

Biogrow til majs

 
Der er endnu ikke nogen forskel at se på marker med Biogrow og marker med husdyrgødning, men landsforsøgene 2011 i vårbyg viste kvælstofvirkning, der var næsten på højde med handelsgødning. Det bliver spændende at følge majsen hen over vækstsæsonen.
Biogrow er baseret på vinasse samt kød- og benmel, der er samgranuleret og presset i piller. Hvis det virker, er vi godt i gang med recirkuleringen af næringsstoffer.