onsdag den 18. juli 2012

Fluestik

 

Der har været flere fluestik i den sidste uges tid. Kontroller derfor kælvekvier og goldkøer en ekstra gang i denne periode. Især vil fluerne kunne være aggressive, når der er tordenluft.  Det er især goldkøer og kælvekvier sidst i drægtigheden, der er udsatte, men der har været tilfælde, hvor køerne lige var af goldet.

Der er ifølge den nye Vejledning for økologisk Jordbrug juli 2012 mulighed for at anvende Frihandelsprodukter, håndkøbsmedicin, eller andre produkter, der ikke er registrerede veterinære lægemidler. Disse midler kan bruges til udvortes brug til husdyr. Det kan være midler mod insekter som pour-on eller øremærker eller salver. Produkterne må bruges af landmanden og opbevares på bedriften. AL BRUG AF ANTIPARASITÆRE MIDLER SKAL NOTERES I LOGBOGEN.

 

Kirstine Lauridsen, kvægbrugskonsulent, cand. agro. 

 

Mobil: 20436104    e-mail: kl@okologi.dk

Klovbrandbylder og forebyggende tiltag

 

Der er i her i begyndelsen af juli måned set adskillige tilfælde af klovbrandbylder. Forekomsten er normalt størst i de fugtige måneder, hvor der er mudder på drivveje og på græsarealerne. Klovbrandbylder skyldes, at bakterier fra miljøet kommer igennem huden i forbindelse med et sår. Skaden på huden kan ske ved, at der er sten på drivvejen eller ved kanter eller lignende inde i stalden. Der ses pludselig opstået halthed, der vil være nedsat ædelyst, og nedsat ydelse. Der vil være hævelse, rødme og ømhed omkring kronranden eller i klovspalten.  Hurtig behandling med antibiotika afhjælper som regel tilfældet. Men det løser ikke årsagen, da bakterien findes i miljøet.

 

Derfor kontroller om drivvejen er stabil og uden dybe huller, der bør jævnes. Få lagt en gummimåtte rundt om drikkekaret, så der ikke er mudret og store vandpytter her. Undgå arealer hvor der står vand, og der nemt vil blive optrådt og små sten kan beskadige huden og klovene.

 

Kirstine Lauridsen, kvægbrugskonsulent, cand. Agro.,

mobil: 20436104 mail: kl@okologi.dk