torsdag den 9. august 2012

Lovpligtige, gode efterafgrøder

Hvis man skal have lovpligtige efterafgrøder og ikke har fået etableret noget endnu, kan man nå at så en korsblomstret som f.eks. den olieræddike der ses på billedet.
Hvis man har en mark hvor der er meget næringsstof-overskud er olieræddike meget effektiv.
Lovmæssig frist for såning af korsblomstret efterafgrøde er senest 20. august, hvis man skal noget effekt for pengene skal den sås så tidligt som muligt.
Fotoet her fra Brian Holms mark efter søer med smågrise, er taget 20 september 2011, olieræddiken er sået ca. 10 august.

Carsten Markussen 
30 62 72 15
cma@okologi.dk


70 kg N for 900 kr.

Det er nu grøngødning som vintervikke, fodervikke, rødkløver m.fl. skal sås for at samle kvælstof til næste års afgrøde. Har du en mark, hvor du kan så vikke inden d. 15. august er der chance for at afgrøden kan samle 50-70 kg N pr. ha. til næste afgrøde. 40 kg fodervikke + 40 kg vinterrug + såning koster rundt regnet 900 kr og kan give op til 10 hkg pr. ha. i merudbytte i vårkorn, hvis det er veletableret og tidligt sået. Med en kornpris på 230 kr. pr. hkg giver det et overskud på 1400 kr. pr. ha. Fodervikke findes pt. som økologisk såsæd.
Michael Tersbøl
Faglig udviklingschef
51532711