tirsdag den 11. december 2012

Teknologistøtte til Økologer

Foto: kamerastyret radrenser, Ivan Tylak

Ordningen der skal hjælpe økologerne med at udvide det økologiske areal og øge produktionen indenfor svin, kvæg, frugt og grønt, planteavl samt æg og fjerkræ, er netop åbnet for nye ansøgninger. Det vil sige at stort set alle økologer, der går med tanker om at investere i ny teknologi inden for de næste to år, bør interessere sig for denne mulighed.

Økologisk Landsforening har på linie med en række organisationer givet indspil til forbedringer af ordningen der så dagens lys sidste år. Dengang var der mange gode projekter er ikke blev søgt fordi den samlede investering skulle være på mere end 300.000 kr. I den aktuelle runde er vores indstilling fulgt og minimumskravet er sænket til kr. 100.000, hvor der så kan søges op til 40 % i tilskud til den samlede investering.

Der er udarbejdet en specifik liste med teknologier der kan søges til. Fælles for teknologierne er at de skal forbedre produkterne, miljøet, økonomien, tidsforbruget osv., så meget som muligt. I ordningen er der valgt en prioritering, hvor listen med navngivne teknologier er den vigtigste, dernæst potentialet for omlægning, relevans for økologien og som den fjerde prioritet, bedriftens størrelse.

Spredningen af teknologier er stor. Asfalterede drivveje og GPS-styrede lugerobotter er to yderpunkter hvad kompleksitet angår. Derimellem er der mange spændene metoder, store og små investeringer der kan være af interesse på de fleste økologiske ejendomme. Ansøgningsfristen er 31. januar 2013.

Link til teknologilisten

Else Torp, Økologisk Landsforenings projektservice, udarbejder ansøgninger i samarbejde med Fagligt Teams konsulenter. Ring eller skriv og få lavet en aftale etc@okologi.dk

Sven Hermansen, Fagligt Team. Mail: sh@okologi.dk Mob: 29437550