torsdag den 31. januar 2013

Biogas til transport

I dag har der været konference om Grøn gas til transport i Skive: http://www.gaskonference.dk/

I første omgang kan naturgas bruges, men på sigt, skal tung transport på vejene i Danmark køre på opgraderet biogas. Det er en udvikling, der er svær at få i gang, men alle aktørerne herunder politikerne er enige om, at det er den rigtige vej. Selvom man i Tyskland og Sverige har gjort meget og er langt fremme er det stadig under 1 % af køretøjerne, der kører på gas. I Skive og Holstebro bliver der nu og næste år åbne fyldestationer for gas til busser og kommunale biler i Samarbejde med HMN (naturgasselskab).
Lastbilfabrikanter udvikler nye biler, som kan køre på flydende gas, og derved køre langt før de skal tanke. Dual Fuel systemet, hvor der køres på 75 % gas og 25 % diesel har den bedste performance. Dette kombineret med flydende gas bliver nok det mest fremtidssikrede system. Og der skal gang i den udvikling før man også kan få udfaset fossil drivmidler i landbruget.
Bruno Sander Nielsen præsenterede landbrugets vision for biogas, og heri indgår, som billedet viser også biogas fra økologiske landbrug.
10 tons gylle kan give biogas nok svarende til dieselforbruget ved at passe 1 ha. korn.

Michael Tersbøl
Mobil 51532711

tirsdag den 29. januar 2013

Udbringning af gylle 1. februar

Reglerne for udbringning af husdyrgødning er strammet væsentligt op til kommende sæson.
En sæson der for alvor starter fredag den 1. februar. Der må ikke udbringes husdyrgødning på frosne marker og på marker med snedække.
Tidligere var der formuleringer som ”uden risiko for afstrømning” der indeholdt en vurdering fra landmandsside, om det var rimeligt at køre ud.
Ansvaret for en eventuel afstrømningsskade er nu som før, altid landmandens uanset vind og vejr på udbringningstidspunktet.
Så udbringning af gylle efter 1. februar, kun på optøede marker. Foto Jens Chr Skov
Sven Hermansen
sh@okologi.dk mobil: +45 29 43 75 50
torsdag den 24. januar 2013

Råmælkskefir er populær.

Vi besøger Andre Mulder der er økologisk mælkeproducent uden for Zwolle i Holland. 40 køer og 40 ha. Sælger 10 % af produktionen i gårdbutikken som bl.a. råmælk og råmælkskefir, og det giver 60 % af omsætningen. Kunderne er især mennesker med allergi, astma og andre sygdomme.
Der bruges ingen antibiotika og lungeorm behandles med urtemedicin. Der pløjes og jordbehandles aldrig. Nye kløverfrø, urter og græs sås ovenpå jorden. Der stribegræsses i 30-40 cm højt kløvergræs hvor fronthegnet flyttes 3-4 gange dagligt. Vinterfoderet er vrappet hø-silage.
Tyrekalve fedes op med ammetanter og kødet sælges fra gårdbutikken. Racen er bl.a. Schweizisk Brunkvæg. Nogle af køerne krydses med belgisk blåhvidt.
Det var et spændende og inspirerende besøg.

Michael Tersbøl 
51533711

onsdag den 23. januar 2013

Til BioVak - Økomesse i Holland

16 personer er med på ØL’s to-dages tur til den hollandske øko-messe BioVak. Lejligheden benyttes af flere til at overvære en workshop:  ”Hvordan slutter vi kredsløbet?”
I Holland er dyretrykket højt, og der importeres meget foder. Husdyrgødning eksporteres ud af landet, da der er høje fosforrestriktioner. Det er der ikke meget ’kredsløb’ over og udfordringen er at få sænket husdyrtrykket i Holland. BioVak er en rigtig dejlig farverig, spraglet og livsbekræftende messe, med hundredvis af boder med økologiske produkter, smagsprøver osv. Business to business. Der er også faglige udstillinger med græsningssystemer, økologisk tyresæd, biogas-gødning, jordforbedring og meget mere. Torsdag skal vi på besøg på to alsidige øko-ejendomme.

Michael Tersbøl
mobil: +45 51 53 27 11

Godt nyt om forkortet omlægningstid MVJ-arealer

Det har indtil nu været noget bøvl at leje græsningsret på arealer, hvorpå der ligger en MVJ-aftale om at der bl.a. ikke må sprøjtes eller gødskes, idet udlejeren skulle grave sin MVJ-aftale frem fra de dybe gemmer og en kopi heraf skulle vedlægges ansøgning om forkortet omlægningstid.
Hvis det ikke er muligt at finde denne MVJ-aftale, kan man fremover nøjes med at udskrive et kort fra http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/, tegne markerne ind og udfylde ansøgningspapirerne. Udlejeren skal dog stadig skrive under på at der ikke er sprøjtet og gødet. Ansøgningen skal indsendes mindst 21 dage før arealet skal bruges. Læs i øvrigt vejledningen fra Naturerhvervsstyrelsen.
Carsten Markussen, Planteavlskonsulent  
Mobil: 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dk


 
 
 

onsdag den 16. januar 2013

Stor interesse for nytårsmøder


Økologisk Landsforening afholder i denne uge nytårsmøder på Hellevad Vandmølle i Sønderjylland. Der er blevet afholdt 2 møder med samlet næsten 100 deltagere. Emnerne spænder vidt fra tilskud under teknologiordningen over sortsvalg i vårsæd til priser og markedsudvikling. Størst interesse har der været omkring et oplæg fra planteavlskonsulent, Martin Beck fra Økologisk Landsforening om kompostering af flis i en bioreaktor. Resultatet er en meget næringsrig kompostgødning. Sidegevinsten er udvinding af varme fra komposten, der kan udnyttes til opvarmning. Du kan se bilag og power point shows fra nytårsmøderne på her
Claus Østergaard, Planteavlskonsulent
Mobil 20457465 Mail: co@okologi.dk

fredag den 11. januar 2013

Frost og tørt vejr er døden for kvik

Dejligt med  klart vejr og frost.
Hvis man kan køre på marken og få lagt kvikken op på overfladen, vil den frostsprænge og tørre ud i den klingende barfrost. Skiftende frost og tø er hårdest  for kvik der ligger på overfladen. Kør gerne nogen gange hver eller hver anden dag, så alle kvikrødder kommer op at ligge i hele deres længde.  Hvis ikke du har fået lagt kvikken op i den forgangne uge, kommer der nok et par chancer en af de kommende dage, med skiftende tø og frost.
Senere på vintersæsonen kommer der sikkert endnu et par gode dage, hvis tørrevejret fortsætter.

Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent  

 
mobil: +45 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dk
tirsdag den 8. januar 2013

Toastet lupin er nem at valse

Varmebehandling øger proteinværdien af lupin, men gør samtidig kernerne meget hårde. Det er imidlertid ikke noget problem at valse dem. Vores projektvært Henrik Petersen har fodret med toastet lupin i tre uger nu, og han synes de er nemmere at valse end de ubehandlede. Kernerne splintrer, så foderet bliver nærmest formalet. Valsningen foretages med en Mortensen Kornvalser med rillede valser og med træk på én valserulle.
Kvægbrugskonsulent Irene Fisker
Tlf. 20926824 Mail:irf@okologi.dk