torsdag den 31. januar 2013

Biogas til transport

I dag har der været konference om Grøn gas til transport i Skive: http://www.gaskonference.dk/

I første omgang kan naturgas bruges, men på sigt, skal tung transport på vejene i Danmark køre på opgraderet biogas. Det er en udvikling, der er svær at få i gang, men alle aktørerne herunder politikerne er enige om, at det er den rigtige vej. Selvom man i Tyskland og Sverige har gjort meget og er langt fremme er det stadig under 1 % af køretøjerne, der kører på gas. I Skive og Holstebro bliver der nu og næste år åbne fyldestationer for gas til busser og kommunale biler i Samarbejde med HMN (naturgasselskab).
Lastbilfabrikanter udvikler nye biler, som kan køre på flydende gas, og derved køre langt før de skal tanke. Dual Fuel systemet, hvor der køres på 75 % gas og 25 % diesel har den bedste performance. Dette kombineret med flydende gas bliver nok det mest fremtidssikrede system. Og der skal gang i den udvikling før man også kan få udfaset fossil drivmidler i landbruget.
Bruno Sander Nielsen præsenterede landbrugets vision for biogas, og heri indgår, som billedet viser også biogas fra økologiske landbrug.
10 tons gylle kan give biogas nok svarende til dieselforbruget ved at passe 1 ha. korn.

Michael Tersbøl
Mobil 51532711

Ingen kommentarer:

Send en kommentar