onsdag den 23. januar 2013

Godt nyt om forkortet omlægningstid MVJ-arealer

Det har indtil nu været noget bøvl at leje græsningsret på arealer, hvorpå der ligger en MVJ-aftale om at der bl.a. ikke må sprøjtes eller gødskes, idet udlejeren skulle grave sin MVJ-aftale frem fra de dybe gemmer og en kopi heraf skulle vedlægges ansøgning om forkortet omlægningstid.
Hvis det ikke er muligt at finde denne MVJ-aftale, kan man fremover nøjes med at udskrive et kort fra http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/, tegne markerne ind og udfylde ansøgningspapirerne. Udlejeren skal dog stadig skrive under på at der ikke er sprøjtet og gødet. Ansøgningen skal indsendes mindst 21 dage før arealet skal bruges. Læs i øvrigt vejledningen fra Naturerhvervsstyrelsen.
Carsten Markussen, Planteavlskonsulent  
Mobil: 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dk


 
 
 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar