fredag den 15. februar 2013

100 % selvforsyning med crimpet hvede/lupin

Crimpet hvede/lupin har givet 100 % selvforsyning i intensiv kødkvægbesætning. Dyrene æder gerne blandingen af hvede/lupin sammen med græsensilage og mineral. Det har gjort at Anders Norre kan gøre sine tyrkalve færdig til slagtning på et år.


Høsten af lupin trak førhen ud til september, men når det crimpes skal det gøres med en tørstof % på 30-35 og så kan høsten foregå i august, sammen med at den dyre tørring undgås. Foderplanen er 5 kg crimpet hvede/lupin og græsensilage efter ædelyst. Det giver en grovfoderandel på 65 %. Hvede/lupin er høstet og crimpet i ”plasticpølse”. Succesen kræver at underlaget er sand eller beton.
Der lægges ensilagenet over, så fuglene ikke kan hakke hul. Men ”pølsen” må ikke dækkes mere end at hund og kat kan tage de mus der søger ind omkring ”pølsen”.

Jens Chr. Skov
Mobil: 23446557
jcs@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar