torsdag den 28. februar 2013

Frøgræs på minimal N

Gødningstur 2013
Besøg Västergården, Erikstad. Sverige
Med 200 ha frøgræs og en gennemsnitlig import af husdyrgødning på 30 kg. total N, på den 800 ha store ejendom er en ting helt sikkert: Frøgræsset lægger sig ikke i høst. Derfor har Rickard Johansson investeret i den dansk producerede MC Don rapsskårlægger med et båndførende skærebord, så intet går til spilde. Al frøgræs skårlægges og fra næste år vil græsset også blive udsået og radrenset på 25 cm rækkeafstand med den svensk producerede Cameleon. Fremavlsarealet på 600 ha lever primært af kød og benmelsprodukter, som indkøbes til flere år af gangen, når prisen er overkommelig. Kvælstofeffekten af disse produkter er på niveau med handelsgødning, men bruges ikke til frøgræs. - Af hensyn til jordstrukturen kører gyllevognen ikke på kornarealer, men på græsarealer hvor bæreevnen er større.
Erik Kristensen
Planteavlskonsulent tel. 30627545

Ingen kommentarer:

Send en kommentar