fredag den 8. februar 2013

Muldvarperne arbejder

Selv om vi kun er i begyndelsen af februar så har muldvarperne travlt med at finde en mage. 
Det vil derfor være en rigtig god ide at få gang i fælderne, så antallet af muldvarpe og
muldvarpeskud reduceres i græsmarkerne. Så når frosten er af jorden kan fælderne komme i brug,
så sandindholdet i græsensilagen kan holdes på et lavt niveau.
 
 
Kirstine Lauridsen 
Kvægbrugskonsulent , cand. agro
KL@okologi.dk; mobil 20436104
 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar