fredag den 8. februar 2013

Pas på med fodring af frosset ensilage

Sidst vi havde døgnfrost, forekom der enkelte observationer på diarre hos køer.   
Fodring med frosset foder bør undgås. Hvis der ligger is eller meget sne oven på ensilagestakken
bør det fjernes helt, så det ikke kommer i det foder, der køres ind til dyrene.
 
Frosset foder afkøler vomindholdet, og kan forårsage mere eller mindre alvorlig diarre.
 
Frosne roer er de værste, men noget af det ensilage, der blev lavet sidst på sæsonen, havde
et lavt tørstofindhold ( 20 til 25 %). Enkelte majsmarker blev også snittet i frost. Her kan
stakken stadig være frosset flere måneder efter.
 
Det tager længere tid for køerne at æde koldt ensilage, og i en fuldfoderblander vil opblandingen
med andet foder ligeledes reducere risikoen for diarre.

  Kirstine Lauridsen 
  Kvægbrugskonsulent 
  kl@okologi.dk ; 20 43 61 04
 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar