tirsdag den 19. marts 2013

Stor interesse for staldmøde om bælgsæd

Snestormen udeblev i dag, så de 50 deltagere kunne godt komme frem til staldmøde hos Laust Stenger ved Rødding. Mødet handlede om fodring med lupin og hestebønne og var arrangeret af Økologisk Landsforening og Videncentret for Landbrug. Kirstine Jørgensen fortalte blandt andet, at varmebehandling med gårdtoasteren har virket endnu bedre end forventet – de toastede hestebønner indeholdt 190 gram AAT pr. kg tørstof. Irene Fisker fortalte blandt andet om erfaringerne med 100 % selvforsyning med ensilage, korn og lupin. Flere af deltagerne havde erfaringer med hestebønne og der var enighed om, at hestebønne fungerer godt i fodringen – det er mere usikkert med udbyttet i marken.
Kvægbrugskonsulent Irene Fisker
Tlf. 20926824 Mail: irf@okologi.dk

torsdag den 14. marts 2013

Ellinglunds stude fik gæster

Mælkeudvalget i Økologisk Landsforening holdt staldmøde i dag på Ellinglund ved Silkeborg. Anne og Gert Lassen tog gæstfrit imod de 34 deltagere og fortalte om mælke- og studeproduktionen. Køerne malkes tre gange i døgnet og giver 10.000 kg mælk. Fodringen er enkel, men ensilagekvaliteten er i top med f.eks. 1,09 kg tørstof/FE for 1.+4. slæt. Køerne er krydsninger mellem Holstein, RDM og Montbeliarde. Der bruges desuden kødkvægssæd til nogle af køerne for at få gode kalve til opfedning. Der var faglige indlæg ved Per Spleth og Carsten Markussen, og efter en sandwich ved malkekarusellen var der mulighed for at se de store stude på en anden ejendom. På billedet nyder den ”brogede” flok stude solskinnet, mens de betragter gæsterne.
Kvægbrugskonsulent Irene Fisker
Tlf. 20926824 Mail: irf@okologi.dk

Vinterbyggen venter

Sået sidst i september gik den lidt svag ind i vinteren. Den fik dog fat og så godt ud, inden den nuværende tørre og iskolde vind tog fat. Opfrysning og manganmangel bliver udfordringen her i Hanherred. Men når frosten slipper får den gylle og bliver tromlet godt sammen. Det kan blive en fin mark
Sven Hermansen mob. 29437550 mail sh@okologi.dk
 
 
 

søndag den 3. marts 2013

CO2 neutral tørring

Gødningstur 2013
Besøg Västergården, Erikstad. Sverige
Rickard Johansson kunne ikke lade være med at vise sit nye tørringsanlæg frem.
Og med en vis stolthed i stemmen proklamere at anlægget var klimaneutralt.
Anlægget blev drevet af flis fra gårdens skove og el fra egen vindmølle.
Selve kedlen var unik idet luften til forbrændingen af flisen blev blæst direkte ind i hovedkanalen og her blandet med kold luft, hvilket hæver energieffektiviteten betydelig.
Plantørreriet blev også brugt til at tørre frøgræshalm. Bigballerne blev placeret tæt i lag, direkte på tørregulvet og herefter solgt til glade hesteejere. En ikke uvæsentlig indtægtskilde på ejendommen.
Erik Kristensen
Planteavlskonsulent tel. 30627545