torsdag den 14. marts 2013

Ellinglunds stude fik gæster

Mælkeudvalget i Økologisk Landsforening holdt staldmøde i dag på Ellinglund ved Silkeborg. Anne og Gert Lassen tog gæstfrit imod de 34 deltagere og fortalte om mælke- og studeproduktionen. Køerne malkes tre gange i døgnet og giver 10.000 kg mælk. Fodringen er enkel, men ensilagekvaliteten er i top med f.eks. 1,09 kg tørstof/FE for 1.+4. slæt. Køerne er krydsninger mellem Holstein, RDM og Montbeliarde. Der bruges desuden kødkvægssæd til nogle af køerne for at få gode kalve til opfedning. Der var faglige indlæg ved Per Spleth og Carsten Markussen, og efter en sandwich ved malkekarusellen var der mulighed for at se de store stude på en anden ejendom. På billedet nyder den ”brogede” flok stude solskinnet, mens de betragter gæsterne.
Kvægbrugskonsulent Irene Fisker
Tlf. 20926824 Mail: irf@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar