torsdag den 30. maj 2013

Demonstration af den tyske Biogas1 blanding.

Økologisk Landsforening starter i år demonstrationsdyrkning af spændende nye afgrøder til forgasning i biogasanlæg. På billedet ses nyfremspirede planter fra frøblandingen Biogas1, der består af 25 forskellige arter, både enårige og flerårige. Artsblandingen der er blandet og købt i Tyskland, er således også sin egen dæksæd. Da afgrøden vil være helt forskellig fra første til andet år, vil Biogas1 også blive sået ud næste år, ved siden af den fra i år..
Vi har sået både på Foulum og i Jyndevad, og der bliver rig lejlighed til at interesserede kan studere de forskellige biogasafgrøder på nært hold.
Der genkendes umiddelbart katost, cikorie og solsikke. Mon ikke vi ser og genkender mange flere når de blomstrer?
Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent  

 
mobil: +45 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dk


Masser af græs til køerne

Køerne kom lidt senere ud end normalt på grund af det sene forår, men nu er der fuld gang i græsvæksten. Nogle steder er køerne endda lige ved at komme bagefter, og der må justeres på timer på græs og foder på stald. Afgræsningsprognosen forudsiger en græsvækst på knap 60 FE pr. ha pr. dag. Det gode græs giver også mere mælk i tanken de fleste steder.
Kvægbrugskonsulent Irene Fisker
Tlf. 20926824 Mail: irf@okologi.dk

onsdag den 29. maj 2013

Frøgræsmarken lige nu

Bjarke Andersens 80 kg tunge labrador forsvinder næsten i marken med alm middeltidlig rajgræs. Det er en meget imponerende mark der lover udbytter i 12-1400 kg klassen. Men marken er for tæt, der er sået ca 50% mere end der skulle og det ser ud til at alle frø er spiret og planterne har ovelevet. I bunden er der mange meget små kamiller. De kommer ikke til at spille nogen rolle, som de ellers ville have gjort det i en mere åben og svagt gødet mark. Det er et ukrudt der konkurrerer hårdt.
Gødningsmæssigt er marken forsynet med ca 140 kg N, det er det ikke alle der kan og det vil normalt koste i de øvrige afgrøder i sædskiftet. I dette tilfælde er der masser af gødning til rådighed via samarbejde og egenproduktion.
Vind og vejr kommer til at afgøre det hele. Den kraftige afgrøde er sårbar for for tidlig og tung lejesæd, svampeangreb. Går det godt, bliver det rigtigt godt.
Sven Hermansen, planteavlskonsulent mob 29437550 mail sh@okologi.dk

tirsdag den 28. maj 2013

Fandens mælkebøtte


…også kendt som almindelig mælkebøtte er en betydelig fødekilde til bl.a. bier. Mælkebøtter er en vigtig blomsterplante for insekter og føde for dyrene. Indvandring af mælkebøtte er derfor velkommen i naturstriber og andre naturtiltag. Blomstringen sker normalt i april-maj, men græssede eller klippede planter kan blomstre helt frem til september. Den forlængede blomstring giver en kontinuerlig fødekilde til bierne og sikre dermed en fødekilde for bier og andre bestøvere hen over vækstsæsonen.

Naturstriber med blomstrende arter danner et godt fødegrundlag, levested og opholdssted for flere dyrearter. En naturstribe kunne f.eks. være et felt (skårlæggerens bredde gange 10 meter) i sletmarken, som du undlader at tage slet på.
Læs mere om hvordan du kan anlægge en naturstribe klik her

Foto: Palle Frejvald. For at se flere billeder kan du kikke ind på hans hjemmeside klik her

fredag den 24. maj 2013

Stankelben æder alt

Stankelben har haft gode vilkår for overvintring i 2013 og betingelserne for æglægning i korte græsmarker i august var ligeledes perfekte. I denne mark – en 3. års kløvergræsmark – har stankelben hærget hele foråret og der er nu opstået store huller i marken. Vurderingen er, at der er mere end 500 larver pr. m2. Marken skal tages til slæt i denne uge. Larverne overgår til et inaktivt stadie i begyndelsen af juni før de forpupper sig omkring Sankt-Hans. Marken kan således repareres med 10-15 kg ital. rajgræs pr. ha i starten af juni inden den sandsynligvis må lade livet til markplanen i 2014.
Claus Østergaard, Planteavlskonsulent
Mobil: 20457465 Mail: co@okologi.dk

Den gamle bl. 42

Når det nu gælder om at lave kløvergræsensilage, der giver stabile udbytter af en super kvalitet, så må vi nogen gange træde et skridt tilbage for at få overblik. Hos Sten Christensen, Finderup er de moderne slætblandinger 42 og 45 skiftet ud med en bl 22, afgræsningsblandingen, der er pebbet op med 2 kg rødkløver. Det svarer ret præcist til bl. 42 som den så ud, før der kom 20 % hybridrajgræs i blandingen. Resultatet er en meget homogen græsmark, der er dejligt tæt, helt til bunden. Der er flere planter pr m2, alene på grund af forskellen i frøvægt.
Denne mark blev tildelt gylle i det lille optøede vindue der var i marts, det kvitterer den tydeligt for i dag. Slættidspunktet ligger omkring 26-27. maj når kvaliteten på 1,05 kg TS/FE skal rammes. Det er en lille uges tid senere end normalt.
Kløvergræsmarkerne er kommet meget fint gennem den lange vinter, det gælder de fleste af de marker vi tramper rund på i disse uger
Sven Hermansen Planteavlskonsulent, mobil 29437550 mail sh@okologi.dk

torsdag den 23. maj 2013

Majs spirer frem fra 10 cm

Hos Birger Jessen Hansen i Bedsted ved Løgumkloster står majsen allerede med 2-3 blade, selvom den er sået meget dybt for at undgå angreb af fugle. Mange frø ligger helt nede i 10 cm’s dybde, men en hurtigt optælling viser, at der kun mangler ganske få planter i marken. Majsen er sået den 4. maj, og efter 14 dages målrettet kamp under jorden så de dagens lys i lørdags. En intensivt behandling med kvik-up harve i det tidlige forår har gjort sit til, at jorden var varmet godt op inden såningen. Marken er striglet 2 gange og radrensning starter i næste uge.
Claus Østergaard, planteavlskonsulent
Mobil: 20457465, Mail: co@okologi.dk

fredag den 17. maj 2013

Tjek fremspiring i hestebønne

For at få et tilfredsstillende udbytte i hestebønne skal der være ca. 50 planter pr. m2 ved fremspiring. Tusindkornsvægt og spireprocent svinger meget i hestebønne.
I denne mark er der sået sorten Fuego med en tusindkornsvægt på 595 gram og en spireevne på 72 %. Det giver en udsædsmængde på 413 kg/ha!! En hurtigt optælling viser, at plantetallet er tilfredsstillende på mellem 40 og 60 pl./m2. Hvis plantetallet er under 20 pl/m2 kan det komme på tale at så en anden afgrøde i stedet for hestebønne.
Claus Østergaard, Planteavlskonsulent
Mobil: 20457465 Mail: co@okologi.dk
 
 
 
 

torsdag den 16. maj 2013

Ønske om en natur og vildtvenlig bedrift?


Økologisk Landsforening byder til en inspirationsaften, hvor du kan høre om hvordan du kan være med til at skabe et vildtvenligt landbrug.
 
Dato: tirsdag d.21. maj 2013 kl.19.00
Sted: Tanghusvej 14, 8620 Kjellerup
  • Velkomst v/Marie-Louise Simonsen
  • Natur i agerlandet som sikrer overlevelse af markvildtet v/Niels Søndergaard, vildtforvaltningschef i Danmarks Jægerforbund og forfatter til ”Natur- og vildtpleje”
  • Mulighederne for naturtiltag inden for reglerne v/Marie-Louise Simonsen, planteavlskonsulent
  • Erfaringer med naturtiltag på egen bedrift v/Jacob Kjærsgård, landmand ved Herning
  • Spørgsmål og oplæg til debat
  • Kaffe og ost
Entré: 25 kr. til kaffe og ost
 
Tilmelding er nødvendig af hensyn til kaffen:
Marie-Louise Simonsen, mls@okologi.dk, 30 62 58 52

mandag den 13. maj 2013

Blindstrigling

Der har været super gode forhold til at lave en perfekt blindstrigling eller to, i dette forår. På denne mark er korsblomstret ukrudt og ferskenpileurt dominerende ukrudt. Det er meget agressive arter, så der skal planlægges to overkørsler, blindstriglinger, inden radrenseren tager over.
Sådybden kommer i fokus når der skal strigles to gange i tør og dermed også ret løs jord. Hvor der hidtil er arbejdet med ca 3 cm sådybde, bør det fremover hedde 4-5 cm sådybde, for ikke at komme ned til de spirende kerner med striglen i anden overkørsel.
Sven Hermansen
mail:  sh@okologi.dk mobil: +45 29 43 75 50
 
 

tirsdag den 7. maj 2013

Vanding er allerede aktuel mange steder

Vandingsmaskinerne er startet op flere steder og det er berettiget, vandingsregnskabet viser, at der lige nu i kløvergræsmarker, er omkring 30 mm vandunderskud eller mere. Det er klart at der er noget variation efter hvor meget nedbør der er faldet lokalt og hvor meget vækst der er i afgrøderne, det er dem der forbruger vandet. Tjek ved at grave et spadestik ned i markerne, ved at lave vandingsregnskab og/eller på www.landbrugsinfo.dk under planteavl, vanding.
Selvom der skulle komme nedbør i det kommende døgns tid eller to, som DMI spår, gør det ikke noget at begynde at vande de græsmarker der er kommet bedst i gang, nu Start med at vande 15-20 mm/ha. Så bliver der ikke overvandet og I kan hurtigt komme over noget areal.
Så er vandingsmaskinerne også testet og klar til sæsonen, inden det bliver helt akut med vandingsbehovet.
Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent  
Mobil 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dk