tirsdag den 28. maj 2013

Fandens mælkebøtte


…også kendt som almindelig mælkebøtte er en betydelig fødekilde til bl.a. bier. Mælkebøtter er en vigtig blomsterplante for insekter og føde for dyrene. Indvandring af mælkebøtte er derfor velkommen i naturstriber og andre naturtiltag. Blomstringen sker normalt i april-maj, men græssede eller klippede planter kan blomstre helt frem til september. Den forlængede blomstring giver en kontinuerlig fødekilde til bierne og sikre dermed en fødekilde for bier og andre bestøvere hen over vækstsæsonen.

Naturstriber med blomstrende arter danner et godt fødegrundlag, levested og opholdssted for flere dyrearter. En naturstribe kunne f.eks. være et felt (skårlæggerens bredde gange 10 meter) i sletmarken, som du undlader at tage slet på.
Læs mere om hvordan du kan anlægge en naturstribe klik her

Foto: Palle Frejvald. For at se flere billeder kan du kikke ind på hans hjemmeside klik her

Ingen kommentarer:

Send en kommentar