torsdag den 27. juni 2013

Kompost, ko-komfort og varme

Medarbejderne i Økologisk Landsforening var på besøg hos Mads Helms, som holder en del af sine køer i en kompoststald. Strøelsen er groft fliset træ, som sammen med komøg nu, efter et halv år, er blevet omdannet til den fineste kompost. Der er stadig lidt udfordringer omkring at holde måtten tilpas tør, men det fås der mere og mere styr på, efterhånden som erfaringerne høstes. Temperaturen i komposten er stadig oppe på 60 grader, så den virker samtidigt som en bioreaktor, hvori der foregår en enorm varmeudvikling. Varmen fra komposten genvindes ikke, men det var der mulighed for at gøre. Køerne ligger gerne på denne varme kompost-seng, de foretrækker ligefrem de varmeste steder. Luften og lugten i stalden var samtidigt meget god og der var ingen fluer.
Hvorledes komposten virker på jorden og planterne vides der ikke endnu, men forventningerne er høje. Komposten vil kunne udbringes ovenpå afgrøder og vil ikke behøve at blive nedpløjet. Der er ingen fare for svidning, nedsivning, udvaskning eller fordampning af næringsstoffer. Ukrudtsfrø og patogene bakterier vil være nedbrudt efter at have været udsat for denne høje temperatur og høje biologiske aktivitet.
Martin Beck
mab@okologi.dk, Tlf. 23424980

Robotlugemaskine igang med at luge majs.

Her er maskinen i gang med en majs der er udsået på 50 cm og med 19 cm imellem planterne, ligesom roemarken.
Bjarne Hansen, Økologikonsulent  

Robotlugemaskine igang med at luge fodersukkerroer.

Kapaciteten er ca. 0,4 ha i timen og maskinen kan PT kende planten på højden, så en meget ensartet spiring er meget nødvendig for at få en god lugning.
Bjarne Hansen, Økologikonsulent 
Mobil 21158706, Mail: bh@okologi.dk

tirsdag den 25. juni 2013

Hvidkløver og snudebiller

Hos Helge Kjær Sørensen, Gyllingnæs blomstrer hvidkløveren, helt efter planen. Marken er afpudset for at forsinke blomstringen. Det skal bringe kløversnudebillerne lidt ud af takt i forhold til deres normale cyklus. Afpudsningen er også med til at reducere bladmassen til fordel for flere blomsterstande. Marken her er pæn, passende tæt i løvet, men måske ikke helt så mange hoveder som det kunne ønskes.
Bierne er på plads med en række stader på et lunt sted, i kanten af marken. Man regner med 2 gode familier pr ha, som skal sættes ud inden blomstringen begynder, så bierne kan vænne sig til at flyve på hvidkløveren.
Helges hvidkløvermark har de bedste forudsætninger: kystnær, god jord, vandforsyning og kaliforsyning er i orden. Kløversnudebillerne har fundet marken, der er biller i blomsterne. Kløvergnaveren var der ikke umiddelbart spor af, den er svær at få øje på. Skaden fra dem ses senere som nedknækkede blomsterhoveder. Udbytte: 0-600 kg/ha !
Sven Hermansen, Planteavlskonsulent sh@okologi.dk mob.: 29437550

onsdag den 19. juni 2013

bliv-glad-afgrøde

VårTriticale og lupin til modenhed. Det er hvad Sven Hermansen kalder en bliv-glad-afgrøde.
Her levnes ikke plads til meget ukrudt. Hvis den får vand nok gennem den næste gode måneds tid, vil der helt sikkert være et stort udbytte her.
Den sene høst disse to planter er berygtede for, spiller ingen rolle her, for der skal høstes med ca. 30 % vand til crimpning og ensilering i poser. Det bliver et bragende godt og proteinrigt foder til Tinas og Kenneths køer.

Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent  

 
mobil: +45 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dk

tirsdag den 18. juni 2013

Drivvej på klippegrund

Alle mælkeproducenter ved, at det kan være vanskeligt at lave en god drivvej til køerne. På denne finske bedrift har de imidlertid en udfordring, som vi sjældent støder på. Stalden er bygget på klippegrund, og det er ikke muligt at banke hegnspæle i jorden det første stykke vej ud til foldene. Løsningen er elementer at stål, som så til gengæld kan flyttes rundt efter behov.  
Kvægbrugskonsulent Irene Fisker
Tlf. 20926824 Mail: irf@okologi.dk
 

Hestebønner til finske køer

Disse køer leder efter hestebønnerne i foderblandingen, og æder dem først, hvis de kan komme af sted med det. De står i en økologisk besætning nær Helsinki og ejeren Arja Peltomäki fortæller, at hun fodrer med hestebønner året rundt. ”Hestebønner er nødvendige for at opnå en høj mælkeydelse”, siger hun. Foderrationen består af græsensilage, korn, hestebønner og indkøbt kraftfoder sammen med lidt afgræsning og ydelsen er 9200 kg mælk pr. årsko. Jeg var i Finland for at deltage i et nordeuropæisk netværk for rådgivere om lokalt avlet protein til husdyr.
Kvægbrugskonsulent Irene Fisker
Tlf. 20926824 Mail: irf@okologi.dk
 

Quinoa - nye udfordringer

Vi er ved at høste erfaringer med at dyrke den sydamerikanske Quinoa uden for det kontrollerede forsøgsmarker, ude på landbrugsarealerne. Der er nok ikke mange der er i tvivl om at Quinoa er en fødevare vi bliver nødt til at forholde os til fremover. Det er planteprotein af en meget høj kvalitet, der vil rokke ved brug af ris og såmænd også kød. Om det er som importeret vare eller om vi kan lære at dyrke og forarbejde den selv, er noget af det vi arbejder hårdt med for tiden. Quinoaen ligner den Hvidmelede Gåsefod rigtigt meget, men der er forskel, bland andet på frøstørrelsen, så det er ikke et problem med frarensning. På billedet fremgår det at Quinoa er følsom overfor meget bundukrudt, den manglende luftudskiftning giver plads til svampesygdomme. Den fugtige danske sommer, den frodige jord og de mange ukrudtsfrø i jorden, er vilkår planten ikke møder i sit hjemland, så der er ting der skal læres og det er vi i fuld gang med.
På Højbakkegaard ved Tåstrup den 27. juni og ved Spøttrup ved Skive den 4. juli har vi to arrangementer hvor erfaringerne øses ud
Læs mere på hjemmesiden, www.okologi.dk eller i Økologi&Erhverv
Sven Hermansen, Planteavlskonsulent mail: sh@okologi.dk.mob.: 29 43 75 50

fredag den 14. juni 2013

Stil krav til din maskinstation

Det er vigtigt, at man har en klar aftale med maskinstationen inden man lader dem udføre arbejde på markerne. Her er bestilt en radrensning med kamerastyret radrenser. Radrenseren er indstillet forkert og der efterlades et ubehandlet spor, hvor ukrudtet ikke bliver bekæmpet tilfredsstillende, på næsten 25 cm. Der er for meget, når firmaet angiver, at radrenseren kan indstilles til at efterlade en ubehandlet spor på kun 8-10 cm. Et godt samarbejde med maskinstationen kræver, at du er tydelig i dine forventninger til dem og giver tilbagemelding efter arbejdet er udført med både ros og kritik.
Claus Østergaard, Planteavlskonsulent
Mobil: 20457465 Mail: co@okologi.dk

tirsdag den 11. juni 2013

Fire metoder til vildtvenlig høstNaturErhvervstyrelsen har netop udgivet en pjece der giver dig fire konkrete metoder til vildtvenlig høst, som kan være med til at reducere påkørsel af vildt under høstarbejdet: 
  • Opsætning af skræmmemidler før slæt
  • Anbefaling af køremønster ved slæt
  • Afsøgning af mark med hund
  • Kontakt til sweisshundefører
Læs pjecen og undgå også nogle af de andre konsekvenser en påkørsel har. Læs mere.
Læs pjecen

torsdag den 6. juni 2013

Blindbrænding af majs

I de kolde egne i Himmerland er to ting afgørende for succes majsdyrkning: Der skal være planter nok, helst lige så mange som der er sået. Planternes konkurrenceevne må ikke på noget tidspunkt hæmmes. Det betyder at majs bliver sået sent,  oftest efter 20. maj, så sæsonen er kort. Hos Torben og Mathias Bach blev majsen brændt lige i fremspiringen, måske en dag for sent efter planen. Men vejret var perfekt og en uge efter er planterne afsted i fuld firspring med helt minimale skader efter brændingen. Ukrudt er der intet af og 1. radrensning kan vente til at der kan smides jord ind i mellem planterne, for at dække nyfremspiring.
Det er planen.
Sven Hermansen, planteavlskonsulent. Mail:  sh@okologi.dk. Mobil: +45 29 43 75 50
 

tirsdag den 4. juni 2013

Hestebønne i blomst - husk bierne

Hestebønner er nu i begyndende blomstring flere steder. Undersøgelser viser, at udsætning af bistader kan bidrage til at øge udbyttet med optil 30 %. Det er derfor på tide, hvis det ikke allerede er sket, at få en aftale med en biavler. Denne mark er sået den 15. april og er striglet 3 gange inden fremspiring. I bunden ses en del frøukrudt, men det vurderes, at mængden og størrelsen af ukrudtet ikke er større end, at hestebønnerne er i stand til at overvokse det. Marken er vandet to gange. Det er meget vigtigt, at hestebønne er velforsynet med vand under blomstring. En stærk og velforsynet afgrøde giver også maksimal modstandskraft overfor et truende luseangreb i juli.
Claus Østergaard, Planteavlskonsulent
Mobil: 20457465 Mail: co@okologi.dk

mandag den 3. juni 2013

Radrensning i korn

Radrensere til korn breder sig i år i det midt- og vestjyske.
Hos Poul og Inger har de satset på en løsning med GPS-styring af traktoren, til såning med rotorsåmaskine og radrensning med en ombygget majs-radrenser. Radrenseren er udstyret et kamera, så traktorføreren kan se om radrenseren rammer rigtigt og om nødvendigt korrigere radrenserens kurs manuelt.
Det går rigtig godt med at radrense og der er betydeligt mindre ukrudt i kornet end tidligere år.
Der er planer om at øge kapaciteten fra de nuværende 8 m til 12 m inden næste sæson. Første radrensning skete med 4 km/t, anden gang med 6 km/t, med den nuværende bredde svarer det til en kapacitet på 3-4 ha i timen.
 
Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent  

 
mobil: +45 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dk