torsdag den 6. juni 2013

Blindbrænding af majs

I de kolde egne i Himmerland er to ting afgørende for succes majsdyrkning: Der skal være planter nok, helst lige så mange som der er sået. Planternes konkurrenceevne må ikke på noget tidspunkt hæmmes. Det betyder at majs bliver sået sent,  oftest efter 20. maj, så sæsonen er kort. Hos Torben og Mathias Bach blev majsen brændt lige i fremspiringen, måske en dag for sent efter planen. Men vejret var perfekt og en uge efter er planterne afsted i fuld firspring med helt minimale skader efter brændingen. Ukrudt er der intet af og 1. radrensning kan vente til at der kan smides jord ind i mellem planterne, for at dække nyfremspiring.
Det er planen.
Sven Hermansen, planteavlskonsulent. Mail:  sh@okologi.dk. Mobil: +45 29 43 75 50
 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar