torsdag den 27. juni 2013

Kompost, ko-komfort og varme

Medarbejderne i Økologisk Landsforening var på besøg hos Mads Helms, som holder en del af sine køer i en kompoststald. Strøelsen er groft fliset træ, som sammen med komøg nu, efter et halv år, er blevet omdannet til den fineste kompost. Der er stadig lidt udfordringer omkring at holde måtten tilpas tør, men det fås der mere og mere styr på, efterhånden som erfaringerne høstes. Temperaturen i komposten er stadig oppe på 60 grader, så den virker samtidigt som en bioreaktor, hvori der foregår en enorm varmeudvikling. Varmen fra komposten genvindes ikke, men det var der mulighed for at gøre. Køerne ligger gerne på denne varme kompost-seng, de foretrækker ligefrem de varmeste steder. Luften og lugten i stalden var samtidigt meget god og der var ingen fluer.
Hvorledes komposten virker på jorden og planterne vides der ikke endnu, men forventningerne er høje. Komposten vil kunne udbringes ovenpå afgrøder og vil ikke behøve at blive nedpløjet. Der er ingen fare for svidning, nedsivning, udvaskning eller fordampning af næringsstoffer. Ukrudtsfrø og patogene bakterier vil være nedbrudt efter at have været udsat for denne høje temperatur og høje biologiske aktivitet.
Martin Beck
mab@okologi.dk, Tlf. 23424980

Ingen kommentarer:

Send en kommentar