onsdag den 10. juli 2013

Grøngødning der virker - 150 KgN/ha

I denne mark med havre ved Haarby på Fyn er der tilført 15 ton svinegylle i foråret og marken er striglet 1 gang før fremspiring. I højre del af marken er forfrugten vintertriticale, mens der i venstre halvdel var sået vårbyg med udlæg af 2 kg hvidkløver pr. ha som grøngødning. Den høje nedbørsmængde i vækstsæson 2012 gjorde det nemt at etablere en effektiv grøngødning. En hvidkløver grøngødning etableret som udlæg i korn kan opsamle optil 150 kgN/ha i løbet af efteråret. Omkring halvdelen af denne kvælstofmængde kan udnyttes til den efterfølgende kornafgrøde – i dette tilfælde havre. Forskellen er tydelig og landmanden forventer en gevinst på mellem 10 og 15 hkg/ha for at have etableret en hvidkløver i vårbyggen i 2012.
Claus Østergaard, Planteavlskonsulent
Mobil: 20457465, Mail: co@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar