onsdag den 3. juli 2013

Hvid vårraps har overhalet ukrudtet

Der var 25 nysgerrige landmænd til markvandring hos Søren Platz ved Gesten i går. De så 23 ha stærk hvid vårraps, der nu har overvundet ukrudtet. Så nu venter vi i spænding på hvordan det går med skadedyrene. De hvide blomster betyder, at afgrøden i mindre grad tiltrækker glimmerbøsser. Og indtil videre ser det ud til at holde stik. Der er kun ganske få planter med angreb af glimmerbøsser og det mest kritiske knopstadie er overstået. Erik Tybirk medvirkede ved markvandringen og fortalte om de foreløbige erfaringer med hvid raps. Han anbefaler at man dyrker hvid raps med en rand af gul raps rundt om marken. Det kan opfange et tidligt angreb af glimmerbøsser. Der er kun meget sparsomme erfaringer med dyrkning af økologisk vårraps. Vårrapsen hos Søren Platz var egentligt kun en nødløsning, idet den efterårssåede vinterraps ikke overlevede vinteren. Vurderingen er at vårrapsen fortsat har potentiale til at kunne give et udbytte på 25 hkg/ha. – og det vil være over al forventning.
Claus Østergaard, Planteavlskonsulent
Mobil: 20457465 Mail: co@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar