mandag den 1. juli 2013

Quinoa rykker i marken

Anders Nørgård, forsøgstekniker på Højbakkegård er ret tilfreds med sine opformeringsmarker af Quinoa. Det er sorten Titicaca som Sven-Erik Jacobsen har forædlet på gennem de seneste 10-15 år. Blandt andet er tidspunktet for høstmodning rykket næsten 6 uger frem, fra medio oktober til primo september.
Når Quinoaen er ved at blive voksen, er det også fordi den faktisk står flottere i disse opformeringsmarker end den gør det i de kontrollerede forsøg. Der er ikke lavet noget håndarbejde i form af lugning i marken. Fremspiringen er ensartet og plantetætheden tilfredsstillende. Det er med til at få afgrøden til at modne ensartet op.
Det er ikke nogen nøjsom afgrøde, N-optimum ligger i området 80-120 kg N, så den skal lykkes og den skal give et afkast i omegnen af 1500 kg, hvilket er nogenlunde afgrødens potentiale.
Så har vi slet ikke talt om forarbejdning og markedsføring, men det bliver der arbejdet intenst på i disse år.
 
Økologikonsulent Sven Hermansen
Mobil: 29437550
Mail: sh@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar