torsdag den 22. august 2013

DLF kløvergræspartner Gert Lassen

Kløvergræs lagt ud i foråret i vikke og vinterrug efter vinterdækkede gulerødder. Rugen kom ikke pga de store halmmængder. I venstre halvdel af det øverste billede ses Aulum økoslæt, som er en blanding 45 type, med mindre rajsvingel og lidt timothe i stedet for, samt cikorie. Til højre GreenCut Extra som ligner Aulum øko slæt bortset fra at noget af den alm. Rajgræs er erstattet af hybridrajgræs, der erfaringsmæssigt ikke holder til andet brugsår.
På det andet billede ses til  venstre Foragemax 21, som jo er en afgræsningsblanding uden rødkløver og til højre en blanding med hvid- og rødkløver, alm. Middeltidlig og sildig rajgræs, en lille smule timothe og 30 % Strandsvingel Jordane.
Der er faktisk forbavsende lille forskel at se på blandingerne nu, bortset fra Cikorien, men godt ser de ud, her 3 uger efter andet slæt.
Og det bliver spændende at se hvordan de kommer til at se ud første og andet brugsår og måske tredie.

Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent  

 
mobil: +45 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dk
mandag den 19. august 2013

1250 økologiske køer i Sverige

Økologisk Landsforening har været på studietur i Sverige, hvor et af besøgene gik til Vadsbo Mjölk AB, som er i færd med at opbygge en bedrift med 1.250 køer uden for Mariestad i Västergötland. Anlægget er ejet af 9 landmænd, som tilsammen driver 2300 ha. Ejerne er forpligtet til at levere grovfoder, korn og bælgsæd til mælkeproduktionen i 5-årige rullende aftaler. 98 % af foderet til mælkeproduktionen er produceret lokalt af ejerne i selskabet. Bedriften har 30 ansatte i mælkeproduktion og administration og en omsætning i selskabet på 45 mill. Sv.kr. Vadsbo Mjölk AB udnytter ny teknologi og stordrift til at muliggøre en bæredygtig produktion. Visionen er at produktionen bliver selvforsynende og at solenergi som udgangspunkt er den eneste energikilde.
Planteavlskonsulent, Claus Østergaard
Mobil: 20457465 Mail: co@okologi.dk
 
 
 
 

tirsdag den 13. august 2013

Bæredygtige energiafgrøder til biogas, en måned senere.Blomsterblandingen 'Biogas 1' står rigtig flot i demoparcellen på Foulumgaard i Foulum og er vokset 1-1½ meter den sidste måned. Første år er det især solsikke, katost og stenkløver der fylder. Næste år vil de flerårige afgrøder som lucerne, gråbynke og mange flere nok tage over. Forfrugten i Foulum er tre års lucerne, så der er kvælstof nok i jorden. Første høst på denne blanding er i slutningen af september.
I en anden parcel er der plantet 'Skålplante, som har fået godt fat men ikke fylder så meget. Næste år vil den skyde i vejret og sætte et utal af blomster til gavn for insekterne. Der bliver ikke høstet i år, men afgrøden kan høstes 15 år i træk.

Der er åbent-hus ved parcellerne i Foulum d. 26. september kl. 13-17.
Der er tilsvarende parceller på Jyndevad Forsøgsstation i Sønderjylland. Her står biogas 1 blandingen knap så godt, men skålplanterne er længere fremme.

Michael Tersbøl
Mobil 51532711
Mail: mit@okologi.dk

onsdag den 7. august 2013

Quinoamark på Livø Avlsgård

Karsten Kjærgaard har en rigtig flot Quinoa afgrøde stående i et projekt med glutenfri afgrøder. Det bliver meget spændende at se hvad udbytte der bliver i afgrøden.
Økologikonsulent Bjarne Hansen
21 15 87 06
 

Den skønne hønsegård

Ingeborg Holm har plantet sin hønsegård til med en variation af forskellige buske og træer, fordelt i en mosaik af lunde med samme slags buske/ træer i hver lund. Der er plantet i efteråret 2012, så det ser ikke ud af så meget endnu, men det kommer til at se rigtig smukt ud, ingen tvivl om det. Ingeborg har udover plantningen lagt en del arbejde i at det kommer til at lykkes, der er blevet luget og hakket og pga den tørre sommer er arealet også blevet vandet .
Hønsegården og dens beplantning er tegnet og beskrevet i ”Beplantning i økologiske hønsegårde”, et hæfte der i løbet af sensommeren havner i alle økologiske fjerkræavleres postkasse. Alle interesserede kan rekvirere hæftet hos Økologisk Landsforening, eller downloades fra www.okologi.dk/landmand.
Der er tale om et inspirationskatalog med billeder og fine tegninger af Katrine Rolling. Jens Thejsen har leveret viden om buske og træer og om hvordan de bedst kan plantes, så man får mest ud af dem.
 
Carsten Markussen, Planteavlskonsulent  
M
obil: +45 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dk
tirsdag den 6. august 2013

Tidsler efter vinter- henholdsvis forårspløjning

Mark med vårhvede der på højre side er vinterpløjet og på venstre side af billedet er forårspløjet. Marken er omlagt i 2008 og der er kommet flere tidsler de senere år. På billedet ses meget tydeligt den reducerende effekt på tidslerne ved forårspløjning. Hvis der er tidsler i markerne som på billedets højre side anbefales at pløje både efterår og forår. Vil man etablere efterafgrøder kan der med fordel pløje forud for såning af efterafgrøden. Der følges op med en forårspløjning.
Christian Petersen, planteavlskonsulent
Mail:  cp@okologi.dk   mobil: +45 21 60 11 60

fredag den 2. august 2013

Roerne er luget

Torben Vestergård er ude for at tjekke resultatet af de robotlugede roer. Der er lært meget om robottens måde at tænke på: vi kan blive klogere og den kan blive klogere, så til næste sæson skal timingen være anderledes og roerne skal op af jorden i en fart. Der bliver arbejdet med at udbyde primede roefrø. Det vil sige frø der er forspiret og derefter tørret ned. Metoden bruges især i gulerodsproduktion, da skærmplanterne har en meget langsom fremspiring. Det betyder at kimplanterne er oppe på nogle få dage frem for 7-8 dage eller mere. Det er meget afgørende for robottens genkendelse af roer fremfor Hvidmelet gåsefod.
I dag står marken flot, roerne har lukket rækkerne. Der står ca. 1 melde pr 2 m række. Det ser lidt voldsomt ud hen over marken, men vil ikke koste det store i udbytte.
Roerne er en meget økologisk afgrøde med den lange vækstsæson, men der er lige lidt der skal læres endnu.
Sven Hermansen, mob.: 29437550 mail: sh@okologi.dk

torsdag den 1. august 2013

Radrenset korn - også ren til høst

Hos Poul og Inger har radrenseren, vi her på bloggen bragte et billede af d. 3 juni, lavet et rigtig godt stykke arbejde. Det viser sig tydeligt her til høst, hvor markerne stort set alle sammen er uden nævneværdigt stort ukrudt, der er groet igennem afgrøden. Det ser godt ud, og ude på landet dufter der dejligt af korn der modner i disse dage.

Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent  

 
mobil: +45 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dk