lørdag den 28. september 2013

Mens de andre snitter

På denne ejendom i Himmerland, har der gennem mange år været sået majs efter kløvergræs - efter et tidligt 1. slæt. Det vil sige at græsmarken er revet op med en tallerkenharve, pløjet og sået i den sidste uge af maj. Marken fik ikke gylle i år, hvad den ellers ville have fået. Det blev en langsom start, der var ikke rigtigt krudt i marken selvom den ikke manglede vand og varme på det tidspunkt.
Afgrøden er flot, ren og ensartet. Sorten Kaspian er en af de allertidligste på markedet, dvs den kan modne kolber på færrest majsvarmeenheder. Udbyttet er måske ikke i top, men kvaliteten vil på denne mark blive meget fin. Afgrøden er ikke 2 m høj og planterne er ret spinkle. Men kolbesætningen er fin. Det er tykke kolber der vil udgøre en væsentlig del af den høstede masse. Om 2 uger er de lagt ind og vi kan sætte to streger under.
Det er stadig en diskussion om det 1. slæt der kommer oven i udbyttet, er det hele værd, men i år ser det godt ud. Det er kvalitetsfoderenheder der bliver bjerget her.
Sven Hermansen, Økologikonsulent. Mob: 29437550 mail: sh@okologi.dk

torsdag den 26. september 2013

Biogasstudietur til Sleswig og Holstein


Der er mange gård-biogasanlæg i Sleswig, men ikke mange der er så simple som det 350 kW Sauter anlæg til produktion af elektricitet, vi der deltog i ØL’s  studietur 26/9 2013, så ved Süderdorf. Indfodring af  30-40 % langsnittet græs og ca 30 % majs foregår via en åben sluse hvorigennem materialet skubbes ned i tanken. De resterende ca 35 % udgøres af kvæggylle.
Der er ingen omrører i tanken, i stedet pumpes gylle fra den nederste del af tanken op i et rør over gyllen og sprøjtes ud over et ”flydelag” der udgøres af  først og fremmest græs. Dette aggregat ses på den grønne tank bag deltagerne. Lang opholdstid på lidt over 100 dage sikrer en god omsætning og et godt gasudbytte.
Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent  
Mobil: +45 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dkBiodynamisk gårdbiogasanlæg i Holsten

Dette biogasanlæg er af fabrikatet agriKomp.
Yderst til venstre ses påslaget, der egentlig er en Fliegl  græsvogn, påmonteret en snegl til hver dag at føre ca. 4,5 t. kl. græs ensilage, ca. 1,5 t korn frarens, ca. 1 t. hønsegødning, ca. 1 tons kvægdybstrøelse ind i  en 900 m3 tank. Der var en 1800 m3 eftergæringstank, og tilsammen giver det en gennemsnitlig opholdstid i tanken på ca. 270 dage. Dette og dagligt to timers arbejde, sikrer en gasproduktion på 160 kW.
Lige over palletanken ses motoren der via et planetgear driver den såkaldte gigantpadel der sørger for at biomassen er omrørt. Denne havde ingen problemer haft endnu, men der allerede havde været diverse reparationer på de traditionelle omrørere i eftergæringstanken.
Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent  
Mail:  cma@okologi.dk 
Mobil: +45 30 62 72 15


fredag den 13. september 2013

Vinterraps på rækker efter vinterbyg

I denne mark nær Gram i Sønderjylland er der sået vinterraps den 16. august med forfrugt vinterbyg. Tilsyneladende er spildkorn af vinterbyg elimineret med 2 gange harvning efter høst og en omhyggelig pløjning lige inden såning af vinterrapsen. Marken er radrenses den 31. august med kameraradrenser. Ukrudtet kigger så småt frem igen og især kvik kan blive et problem i efteråret. Der planlægges en ny radrensning så snart vejret tillader det. Herefter gælder det om at holde godt øje med rapsjordlopper inden der i det tidlige forår skal tages stilling til om marken skal have lov til at leve til høst 2014.
Claus Østergaard, Planteavlskonsulent
Mobil: 20457465 Mail: co@okologi.dk

torsdag den 5. september 2013

Skårlagt vårtriticale

Måske er det de sidste gode høstdage ? De skal udnyttes til høst af en uensartet vårtriticale med en del områder med meget grønt og et godt frøgræsudlæg i bunden. Der er skårlagt med en 24 fods selvkørende skårlægger der lægger et dobbeltskår, så det kan glide direkte ind i tærskeren. I dette tilfælde er det det meget specielle Rake-Up-Board importeret fra Canada, der skal få afgrøden i hus. Se det lille billede.
For triticalen vil det tage 3-4 dage på skår hvorefter afgrøden kan høstes uden problemer og med en passende vandprocent.
De øvrige afgrøder, først og fremmest frøgræs, har testet udstyret, og det bestod uden anmærkninger.
Læs mere http://www.macdon.com/products/pw7-rake-up-series-iv-combine-pick-up
Sven Hermansen Økologikonsulent, mobil 29437550 mail sh@okologi.dk

mandag den 2. september 2013

Hestebønner

Disse hestebønner på god vestjysk jord, har været hårdt ramt af tørke og bladplet i 2013. Nu er de klar til høst ved først givne lejlighed, det bliver høstvejr. Vurderingen er at der nu er ca 20 % vand i bønnerne. De skal tørres og toastes til brug som eget super-kvægfoder, det koster ca 35 øre/kg.
Vurderingen er at de vil give 20-25 td/ha, og det er en skuffelse som gør, at afgrøden formodentligt ikke er med i næste års markplan.

Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent  

 
mobil: +45 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dk