fredag den 4. oktober 2013

Hvordan ser det ud med grovfoderbeholdningerne?

Udbytterne i grovfodermarkerne har svinget noget hen over sæsonen, og det er vigtigt at få lavet en analyse af de afgrøder der er, samt få opmålt beholdningerne. Det er bedre at tage stilling til tilpasninger nu end at stå til april, og så lagrene er tomme eller meget små. På billederne ses en 1. års kløvergræsmark med cikorie sidst i september, en majsensilagestak, og siloanlæg hos en stor svensk økologisk mælkeproducent.
Kirstine Lauridsen
Kvægbrugskonsulent
Økologisk landsforening
Mobil 20436104


Ingen kommentarer:

Send en kommentar