onsdag den 9. oktober 2013

Sen fravænning af kalve
Hos Henrik Pedersen i Brønderslev og hans 60 rolige krydsningskøer, er arbejdet med at passe kalve udliciteret til køerne. Her går kalv og ko sammen ca. en måned efter kælvning. Ko og kalv går sammen den ene halvdel af døgnet, og resten af tiden er koen i flokken med malkekøerne. Efter den 1. måned går kalvene sammen med ammetanter til fravænning eller slagtning.

Kalvene har en flot tilvækst og en god sundhed uden sygdomme og behandlinger. Ud fra ydelseskontrollen forventer vi at kalvene drikker ca. 6,5 EKM om dagen.

Når man ser på de knap 1 årige kvier og slagtetyres gennerelle vægt og sundhed tyder det på at sen fravænning er en god start på livet.

Birgitte Hemmingsen 
Mobil; 24609006

Ingen kommentarer:

Send en kommentar