tirsdag den 19. november 2013

Hvid raps er kommet godt fra start

Den hvidblomstrede rapssort Witt på Stenalt gods ved Randers er kommet rigtigt godt fra start. Marken blev i går tilset af en tilfreds Driftsleder, Hans Fynbo sammen med Sortsejer Erik Tybirk og Michael Hovmand Hansen, Nordic Seed. Marken er etableret på 25 cm rækkeafstand den 17. august. Forfrugten er hvidkløver til frø og marken er gødet med 20 kgN/ha i biogrow. Efterfølgende er marken radrenses to gange med en 12 meter bred kamera styret radrenser fra Thyregod. Rundt om marken er der sået en rand på 12 meter med den gulblomstrede rapssort Exclusive. Planen er, at den gule rand, som blomstrer lidt tidligere end resten af marken, skal forhindre glimmerbøsser i at flyve ind i den hvidblomstrede rapsmark på det kritiske knopstadie. Rundturen i markerne på Stenalt er en del af en række netværksmøder, der skal bringe landmænd sammen med forarbejdere og grossister. Netværksmøderne er støttet af EU og Fødevareministeriets Landistriktsprogram.
Planteavlskonsulent, Claus Østergaard
Mobil 20457465 Mail co@okologi.dk

torsdag den 14. november 2013

Kompakt fuldfoder giver mere mælk

Korn, hø og lidt græsensilage sættes i blød i mixervognen dagen før. På dagen tilsættes græs-og majsensilage, og der blandes i 30-40 minutter i alt inden udfodring. Med den behandling bliver kornet findelt til ugenkendelighed og klæber til ensilagen. Nu kan køerne ikke længere sortere i foderet, og alle køer får en velafbalanceret ration. På billedet studerer et par staldskoledeltagere det kompakte fuldfoder hos dagens vært. Det vil sige – helt kompakt er foderet nu ikke, for den opgave er Keenanvognen slet ikke lavet til. Men virkningen af at bløde kornet op er tydelig: køerne står ikke længere og ”graver huller” i foderet, og ydelsen er steget med 1 kg mælk pr. ko.
Kvægbrugskonsulent Irene Fisker
Tlf. 20926824 Mail: irf@okologi.dk

onsdag den 13. november 2013

Mere kvælstof med efterafgrøder


Efterafgrøder er efter kløvergræs det vigtigste redskab til at få mere kvælstof med rundt i sædskiftet. Som tommelfingerregel mister man 1 kg kvælstof for hver dag, man udsætter etableringen af efterafgrøder i august måned.

Derfor skal en god efterafgrøde etableres så tidligt som muligt. Crimpning sikrer tidlig etablering af efterafgrøde og levere samtidig godt foder.

Helt ny film viser og fortæller om crimpning som en metode til at få etableret sin efterafgrøde tidligere, også som planteavler. Se filmen klik her.

torsdag den 7. november 2013

Efterafgrøde med rug og vikke

Når vi går over i den frivillige afdeling er der en række muligheder for at lave efterafgrøder der tjener en række gode formål, bare ikke lige det med det lovpligtige.
Hos Klaus Sørensen ved Klokkerholm i Nordjylland er kartoffelstykket harvet godt igennem med fuld gennemskæring og der er sået en blanding af rug og vikke omkring 1. september. Tiden er altid en faktor, der afgør om det skal være en kraftig eller en mere klejn efterafgrøde, Den her er i den spinkle afdeling.
Men afgrøden gror langt ind i efteråret, rugen kommer tidligt afsted til foråret. Vikken går nok til, da det er en vårvikke der blev leveret. Kartoffeljorden er meget løs og gennemarbejdet, perfekt til denne efterafgrøde, der vil bidrage til tidselbekæmpelsesstrategien og i et beskedent omfang til N-forsyningen til den næste afgrøde.
Økologikonsulent Sven Hermansen, Mail: sh@okologi.dk mobil 29437550

onsdag den 6. november 2013

Det gode insekthotel

 

Der skal ikke så meget til. Faktisk kan et insekthotel bygges meget simpelt af europapaller stablet oven på hinanden.

Insekthotellet er især tiltænkt vilde bier, der ikke bor i bikuber, men overvintrer i hule træer eller hule rør på forskellige diametre. Ligesom rørene/hullerne boret i stammer eller i mursten, som vist på billedet øverst. Insekthotellet kan opbygges af forskelligt materiale og derved ikke alene skabe overvintringssted for de vilde bier, men også andre insekter.

Opskriften på insekthotellet er ret simpel. De enkelte etager er adskilt af hønsetråd for at holde materialet på plads mellem europapallerne. Øverst kan der ligges en tagplade og/eller sten, der sikrer ly for regn og til dels også læ for vind.

Insekthotel af enkle materialer giver overvintringssted for bl.a. vilde bier Foto: Karen Munk Nielsen

fredag den 1. november 2013

Majs redder grovfoderhøsten i 2013

Grovfoder sæsonen 2013 vil nok mest blive husket for et meget sent forår og et 1. slæt der ikke levede op til forventninger for hverken udbytte eller kvalitet. Derefter fulgte en juli måned med udbredt tørke og et 3. slæt med meget lavt udbytte. Majsen havde dog gode vækstvilkår og redder en del af det tabte tilbage. Det glæder Thorsten Dahl i Alslev ved Løgumkloster i Sønderjylland. Her står Thorsten i en mark, der er sået den 5. maj med havre som forfrugt. Ukrudtsbekæmpelsen er 2 gange strigling og 2 gange radrensning. Marken blev høstet den 4. oktober og en foreløbig opgørelse tyder på et udbytte på næsten 11.000 FE/ha.
Planteavlskonsulent, Claus Østergaard
Mobil: 20457465, Mail: co@okologi.dk