fredag den 20. december 2013

Sen fravænning af kalve workshop

Tirsdag d 17 december blev der afholdt workshop ved Henrik Petersen i Brønderslev i forbindelse med ”Sen fravænning af kalve i malkekvægsbesætninger” projektet.
Blandt deltagerne var der flere landmænd der overvejer at praktisere denne metode, og som ved besøget fik afkræftet en del af deres fordomme om at have ko og kalv gående sammen.
Under rundvisningen i stalden var det ikke svært at aflæse de besøgenes begejstring for synet af de flotte kalve, og harmonien ko og kalv imellem.
Mette Vaarst holdt et oplæg om hvordan metoden bliver brugt i forskellige staldsystemer i Holland med gode resultater.
Under selve workshoppen blev der i 3 mindre grupper diskuteret arealkrav, naturlighed, velfærd, malkning, håndtering mm. som endte i mere eller mindre specifikke forslag til 3 bedrifters omlægning til sen fravænning.
Afslutningsvis demonstrerede Henrik Petersen hvordan han tager køerne fra kalvene ved malkning på 3 min.

Birgitte Hemmingsen
Mobil 24609006

torsdag den 19. december 2013

Randzoner der kan bruges til noget

Ordet randzone har længe haft en negativ klang i manges ører, men randzonerne kan udnyttes konstruktivt og måske endda lette hverdagen for dig som økologisk landmand.
 
Randzonekataloget er baseret på landmændenes egne idéer og erfaringer med udnyttelse af randzonearealerne. Kataloget indeholder ti konkrete løsninger på udnyttelse af randzoner til økologisk produktion, naturpleje eller andre tiltag der kan være til gavn for natur, miljø og biodiversitet.

Se hele kataloget, klik her.

fredag den 13. december 2013

Toastning af hestebønner

Erik havde is i maven og høstede sine hestebønner sidst i september, med et udbytte ca. 4- 4,5 tons/ha og 15 % vand, de var lagerfaste ved høst.
Bulldog valser/toaster er lejet til formålet, den har en kapacitet på ca. 2-3 tons pr. time og bruger 2-2,5 l diesel/100 kg vare, varmer bønnerne op til  120° C og tørrer varen 10 procentpoint ned, så her giver det en meget tør, og let smuldrende vare. 
Det ser ud til at bønnerne bliver noget uensartet toastet, nogen af dem er ret så ”solskoldede” mens andre er lysebrune. Det rejser spørgsmålet, om alle bønnerne så er toastede godt nok? Analyser viser dog at der er en rigtig god AAT virkning af toastning med denne maskine.
Med toastning bliver bønnernes protein beskyttet mod nedbrydning af vommens mikroorganismer, så koen selv kan få gavn af dem i tarmen.

Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent  

 
mobil: +45 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dk


onsdag den 11. december 2013

Gammel kornsort slår ny på bagekvalitet

Til venstre ses Gotlandsk børst og til højre Skagen. Foto: Marie-Louise Simonsen 

Med et højt protein- og glutenindhold "vandt" Gotlandsk børst titlen som bedste brødhvede i kampen mellem den nye sort Skagen og den gamle sort Gotlandsk børst. Skagen opnåede slet ikke bagekvalitet i forsøget, men leverede til gengæld et signifikant højere udbytte.

Dysten mellem den gamle og den nye sort var etableret efter kløvergræs to steder, Foulumgård og i Aastrup. Begge sorter blev sået med henholdsvis 12 og 36 centimeters rækkeafstand og tildelt henholdsvis 0 og 80 kg N/ha. Ydermere blev jordløsning testet på 36 centimeters rækkeafstand.

De højeste udbytter var ikke overraskende på 12 centimeter med 80 kg N/ha, mens bedste brødhvede kvalitet var på 36 centimeters rækkeafstand med 80 kg N/ha og med jordløsning.

Visuelle observationer viste at Gotlandsk børst dækkede jorden tidligere og buskede sig mere i vækstsæsonen. Desuden kunne den med sin højde holde det værste ukrudt i skak, hvilket måske kan give færre ukrudtsproblemer i sædskiftet.

Det sidste er en kvalitet, som mange økologer godt vil se. En konkurrencedygtig sort, der kan levere brødhvedekvalitet. 

Konklusionen er at de gamle sorter kan noget som de nye ikke kan. Men de nye kan noget som vi gerne vi se af de gamle sorter, de kan nemlig levere udbytte. En kombination af den gamle og den nye sorts egenskaber ville være idéelt i et økologisk sædskifte.