fredag den 20. december 2013

Sen fravænning af kalve workshop

Tirsdag d 17 december blev der afholdt workshop ved Henrik Petersen i Brønderslev i forbindelse med ”Sen fravænning af kalve i malkekvægsbesætninger” projektet.
Blandt deltagerne var der flere landmænd der overvejer at praktisere denne metode, og som ved besøget fik afkræftet en del af deres fordomme om at have ko og kalv gående sammen.
Under rundvisningen i stalden var det ikke svært at aflæse de besøgenes begejstring for synet af de flotte kalve, og harmonien ko og kalv imellem.
Mette Vaarst holdt et oplæg om hvordan metoden bliver brugt i forskellige staldsystemer i Holland med gode resultater.
Under selve workshoppen blev der i 3 mindre grupper diskuteret arealkrav, naturlighed, velfærd, malkning, håndtering mm. som endte i mere eller mindre specifikke forslag til 3 bedrifters omlægning til sen fravænning.
Afslutningsvis demonstrerede Henrik Petersen hvordan han tager køerne fra kalvene ved malkning på 3 min.

Birgitte Hemmingsen
Mobil 24609006

Ingen kommentarer:

Send en kommentar