onsdag den 23. januar 2013

Til BioVak - Økomesse i Holland

16 personer er med på ØL’s to-dages tur til den hollandske øko-messe BioVak. Lejligheden benyttes af flere til at overvære en workshop:  ”Hvordan slutter vi kredsløbet?”
I Holland er dyretrykket højt, og der importeres meget foder. Husdyrgødning eksporteres ud af landet, da der er høje fosforrestriktioner. Det er der ikke meget ’kredsløb’ over og udfordringen er at få sænket husdyrtrykket i Holland. BioVak er en rigtig dejlig farverig, spraglet og livsbekræftende messe, med hundredvis af boder med økologiske produkter, smagsprøver osv. Business to business. Der er også faglige udstillinger med græsningssystemer, økologisk tyresæd, biogas-gødning, jordforbedring og meget mere. Torsdag skal vi på besøg på to alsidige øko-ejendomme.

Michael Tersbøl
mobil: +45 51 53 27 11

Godt nyt om forkortet omlægningstid MVJ-arealer

Det har indtil nu været noget bøvl at leje græsningsret på arealer, hvorpå der ligger en MVJ-aftale om at der bl.a. ikke må sprøjtes eller gødskes, idet udlejeren skulle grave sin MVJ-aftale frem fra de dybe gemmer og en kopi heraf skulle vedlægges ansøgning om forkortet omlægningstid.
Hvis det ikke er muligt at finde denne MVJ-aftale, kan man fremover nøjes med at udskrive et kort fra http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/, tegne markerne ind og udfylde ansøgningspapirerne. Udlejeren skal dog stadig skrive under på at der ikke er sprøjtet og gødet. Ansøgningen skal indsendes mindst 21 dage før arealet skal bruges. Læs i øvrigt vejledningen fra Naturerhvervsstyrelsen.
Carsten Markussen, Planteavlskonsulent  
Mobil: 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dk