fredag den 15. februar 2013

100 % selvforsyning med crimpet hvede/lupin

Crimpet hvede/lupin har givet 100 % selvforsyning i intensiv kødkvægbesætning. Dyrene æder gerne blandingen af hvede/lupin sammen med græsensilage og mineral. Det har gjort at Anders Norre kan gøre sine tyrkalve færdig til slagtning på et år.


Høsten af lupin trak førhen ud til september, men når det crimpes skal det gøres med en tørstof % på 30-35 og så kan høsten foregå i august, sammen med at den dyre tørring undgås. Foderplanen er 5 kg crimpet hvede/lupin og græsensilage efter ædelyst. Det giver en grovfoderandel på 65 %. Hvede/lupin er høstet og crimpet i ”plasticpølse”. Succesen kræver at underlaget er sand eller beton.
Der lægges ensilagenet over, så fuglene ikke kan hakke hul. Men ”pølsen” må ikke dækkes mere end at hund og kat kan tage de mus der søger ind omkring ”pølsen”.

Jens Chr. Skov
Mobil: 23446557
jcs@okologi.dk

Mere natur i agerlandet

Har du en naturplan i din skrivebordsskuffe som aldrig kom ud og arbejde, eller måske kun lige fik startet på og så gik i stå? Små tiltag rundt omkring gør en forskel for agerlandets dyrearter, og du kan være med til at gøre den forskel. Har du lyst til at være med og støve naturplanen af, eller få lavet en naturbeskrivelse, så meld dig på banen.

I år starter vi natur-erfagrupper op i et projekt med fokus på at blive bevidst om din rolle som naturplejer. Grupperne kan med fordel sammensættes af både landmænd, jægere der lejer jagten og/eller entreprenører, så hvis du har nogle i tankerne, som med fordel kunne tages med, så meld jer alle til.

Deltagelse koster kun din tid til deltagelse samt nogle timer til etablering og lidt kroner til udsæd i de tiltag, som du udvælger skal sættes i gang. Tilgengæld får du værktøjer til at komme i gang via en opdatering af din naturplan eller udarbejdelse af en naturbeskrivelse samt rådgivning i erfa-gruppen.

Der startes 5 grupper op og de oprettes efter først til mølle. Hvis du er interesseret så skriv til mls@okologi.dk eller ring på 87 32 27 00.