mandag den 13. maj 2013

Blindstrigling

Der har været super gode forhold til at lave en perfekt blindstrigling eller to, i dette forår. På denne mark er korsblomstret ukrudt og ferskenpileurt dominerende ukrudt. Det er meget agressive arter, så der skal planlægges to overkørsler, blindstriglinger, inden radrenseren tager over.
Sådybden kommer i fokus når der skal strigles to gange i tør og dermed også ret løs jord. Hvor der hidtil er arbejdet med ca 3 cm sådybde, bør det fremover hedde 4-5 cm sådybde, for ikke at komme ned til de spirende kerner med striglen i anden overkørsel.
Sven Hermansen
mail:  sh@okologi.dk mobil: +45 29 43 75 50