tirsdag den 16. juli 2013

Tjek marker for rodukrudt nu

Ventetiden inden høst kan med fordel bruges til at gennemgå dine marker for forekomst af rodukrudt som kvik, tidsler, skræpper og agersvinemælk. Mange steder kigger rodukrudtet nu ovenover kornmarkerne og det er derfor let at danne sig et overblik over problemets omfang. Foretag en grundig gennemgang af markerne med registrering af rodukrudt i pletter eller kolonier på et kort over marken eller med GPS. Nedskriv en strategi, der er tilpasset den enkelte mark og følg den nøje. På billedet ses agersvinemælk som har udviklet sig til at blive et problem over flere år. Strategien er pløjning lige efter høst af vårbyg og derefter harvninger hver gang tidslerne har 5-7 blade. Behandlingen afsluttes med endnu en pløjning i foråret 2014 inden etablering af næste års afgrøde. Læs mere om strategier mod de forskellige rodukrudtsarter her.
Claus Østergaard, Planteavlskonsulent
Mobil: 20457465 Mail: co@okologi.dk