torsdag den 26. september 2013

Biogasstudietur til Sleswig og Holstein


Der er mange gård-biogasanlæg i Sleswig, men ikke mange der er så simple som det 350 kW Sauter anlæg til produktion af elektricitet, vi der deltog i ØL’s  studietur 26/9 2013, så ved Süderdorf. Indfodring af  30-40 % langsnittet græs og ca 30 % majs foregår via en åben sluse hvorigennem materialet skubbes ned i tanken. De resterende ca 35 % udgøres af kvæggylle.
Der er ingen omrører i tanken, i stedet pumpes gylle fra den nederste del af tanken op i et rør over gyllen og sprøjtes ud over et ”flydelag” der udgøres af  først og fremmest græs. Dette aggregat ses på den grønne tank bag deltagerne. Lang opholdstid på lidt over 100 dage sikrer en god omsætning og et godt gasudbytte.
Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent  
Mobil: +45 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dkBiodynamisk gårdbiogasanlæg i Holsten

Dette biogasanlæg er af fabrikatet agriKomp.
Yderst til venstre ses påslaget, der egentlig er en Fliegl  græsvogn, påmonteret en snegl til hver dag at føre ca. 4,5 t. kl. græs ensilage, ca. 1,5 t korn frarens, ca. 1 t. hønsegødning, ca. 1 tons kvægdybstrøelse ind i  en 900 m3 tank. Der var en 1800 m3 eftergæringstank, og tilsammen giver det en gennemsnitlig opholdstid i tanken på ca. 270 dage. Dette og dagligt to timers arbejde, sikrer en gasproduktion på 160 kW.
Lige over palletanken ses motoren der via et planetgear driver den såkaldte gigantpadel der sørger for at biomassen er omrørt. Denne havde ingen problemer haft endnu, men der allerede havde været diverse reparationer på de traditionelle omrørere i eftergæringstanken.
Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent  
Mail:  cma@okologi.dk 
Mobil: +45 30 62 72 15