torsdag den 7. november 2013

Efterafgrøde med rug og vikke

Når vi går over i den frivillige afdeling er der en række muligheder for at lave efterafgrøder der tjener en række gode formål, bare ikke lige det med det lovpligtige.
Hos Klaus Sørensen ved Klokkerholm i Nordjylland er kartoffelstykket harvet godt igennem med fuld gennemskæring og der er sået en blanding af rug og vikke omkring 1. september. Tiden er altid en faktor, der afgør om det skal være en kraftig eller en mere klejn efterafgrøde, Den her er i den spinkle afdeling.
Men afgrøden gror langt ind i efteråret, rugen kommer tidligt afsted til foråret. Vikken går nok til, da det er en vårvikke der blev leveret. Kartoffeljorden er meget løs og gennemarbejdet, perfekt til denne efterafgrøde, der vil bidrage til tidselbekæmpelsesstrategien og i et beskedent omfang til N-forsyningen til den næste afgrøde.
Økologikonsulent Sven Hermansen, Mail: sh@okologi.dk mobil 29437550