onsdag den 11. december 2013

Gammel kornsort slår ny på bagekvalitet

Til venstre ses Gotlandsk børst og til højre Skagen. Foto: Marie-Louise Simonsen 

Med et højt protein- og glutenindhold "vandt" Gotlandsk børst titlen som bedste brødhvede i kampen mellem den nye sort Skagen og den gamle sort Gotlandsk børst. Skagen opnåede slet ikke bagekvalitet i forsøget, men leverede til gengæld et signifikant højere udbytte.

Dysten mellem den gamle og den nye sort var etableret efter kløvergræs to steder, Foulumgård og i Aastrup. Begge sorter blev sået med henholdsvis 12 og 36 centimeters rækkeafstand og tildelt henholdsvis 0 og 80 kg N/ha. Ydermere blev jordløsning testet på 36 centimeters rækkeafstand.

De højeste udbytter var ikke overraskende på 12 centimeter med 80 kg N/ha, mens bedste brødhvede kvalitet var på 36 centimeters rækkeafstand med 80 kg N/ha og med jordløsning.

Visuelle observationer viste at Gotlandsk børst dækkede jorden tidligere og buskede sig mere i vækstsæsonen. Desuden kunne den med sin højde holde det værste ukrudt i skak, hvilket måske kan give færre ukrudtsproblemer i sædskiftet.

Det sidste er en kvalitet, som mange økologer godt vil se. En konkurrencedygtig sort, der kan levere brødhvedekvalitet. 

Konklusionen er at de gamle sorter kan noget som de nye ikke kan. Men de nye kan noget som vi gerne vi se af de gamle sorter, de kan nemlig levere udbytte. En kombination af den gamle og den nye sorts egenskaber ville være idéelt i et økologisk sædskifte.