torsdag den 27. marts 2014

Gårdbiogas i småskala

De store biogasanlæg i Holland har problemer. 10% er gået fallit og 50% kører med underskud. Indkøbt biomasse er steget betydeligt i pris og det viser at biogasanlæg er bedst tjent med at fokusere på biomasse alene fra de involverede gårde. Det nye IEE projekt (EU) BIOENERGY FARM II tager udgangspunkt i mindre biogasanlæg som kun bruger landbrugsbiomasse primært husdyrgødning fra den enkelte gård. 
Økologisk Landsforening deltager i projektet med fokus på økologiske landbrug. 
I dag besøgte vi universitetets landbrug De Marke som laver biogas af gyllen fra 85 malkekøer. Primært for at udnytte næringstoffer bedre og mindske metanudslip. Landbruget er konventionelt men de bruger mange økologiske principper.  Gasmotoren er på kun 35 kW. Deres kvælstofoverskud er på kun 61 kg N pr. ha. med et totalareal på 55 ha. Energiproduktion giver ikke en solid indtjening men er en strategi til at overholde stigende miljøkrav.

Michael Tersbøl
Mobil 51532711
Mail mit@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar