tirsdag den 11. marts 2014

Tænk smittebeskyttelse og hygiejne, når der køres gylle på afgræsningsmarken

Når der udbringes gylle til de marker, der skal afgræsses i 1. slæt, så brug det gylle, der har været lagret længst uden ny tilførsel.

Det er vigtigt, at gyllen har været opbevaret i over 3 måneder og helst  længere, da smitte risikoen for f.eks. salmonella, løbe-tarmorm mv. derved nedsættes. Lad der gå ca. 60 dage fra udbringning før arealet benyttes til afgræsning.

I gylle sker der et biologisk henfald af f.eks. bakterier, parasitter og vira. Jo højere temperaturer, des hurtigere reduceres bestanden.. Om vinteren går henfaldet derfor langsomt, og det er vigtigt, at der ikke udbringes frisk gylle til græsarealerne. Salmonella i gyllen reduceres f.eks. med 90 % i løbet af 6 ugers lagringstid om vinteren.

Og som det ses har muldvarpen haft travlt efter gylleudbringningen. Så her skal gang i fælderne.

Kirstine Lauridsen 
mail:  kl@okologi.dk
mobil: +45 20 43 61 04

Ingen kommentarer:

Send en kommentar