onsdag den 30. april 2014

Smart indretning af udleveringsboks

Her er indrettet en udendørs udleveringsboks ved passagen mellem to staldafsnit. Når vognmanden har bakket til, ledes slagtekøerne op i vognen ved at svinge lågen til højre ind. Tidligere skulle køerne have grime på og trækkes fra et selektionsafsnit i stalden, men nu kan de lukkes  ud i udleveringsboksen en halv time før vognmanden kommer. Boksen er set hos Svend Otto Søgaard.

Kvægbrugskonsulent Irene Fisker

Tlf. 20926824 Mail: irf@okologi.dk

fredag den 11. april 2014

Økologisk jordbrug øger biodiversiteten


Foto:www.colourbox.com
Nye undersøgelser fra Oxford universitet viser, at økologiske bedrifter i gennemsnit har 34 % flere arter end konventionelle bedrifter. 

De nye undersøgelser påpeger at en mulig løsning i at stoppe nedgangen i biodiversiteten er, at dyrke jorden efter de økologiske principper. Undersøgelsen er den største nogensinde og nogle af de vigtigste konklusioner er:
  • På økologisk bedrifter er der i gennemsnit 34 % flere arter end konventionelle.
  • På økologiske bedrifter er antallet af bestøvere, såsom bier 50 %, højere end på konventionelle bedrifter. 
  • De steder, hvor økologiske bedrifter ligger omringet af konventionelle bedrifter er forskellen på artsrigdommen størst.
        Undersøgelserne viste at økologisk jordbrug på længere sigt vil have betydelige fordele for biodiversiteten. Økologiske dyrkningsmetoder har derfor en meget vigtig rolle i at standse nedgangen i biodiversiteten.

         Antallet af bestøvere er faldende rundt om i verden og en tredjedel af den mad, der bliver produceret  er direkte afhængige af bestøvere. Det er derfor en nødvendighed at beskytte bestøverne. Det kan vi gøre ved at hæve biodiversiteten.
     
        Link til artiklen: klik her.
 

onsdag den 9. april 2014

Ærter skal i jorden

Her er et ærgerligt tilfælde hvor en nyindkøbt, godt brugt såmaskine skal så ærter for første gang. Man har ikke været opmærksom på at rulleskærene i midtersektionen er slidte og derfor ikke når tilstrækkeligt dybt i jorden. Samtidig har der været overtryk på ydersektionerne, så de har sået dybere, mens midten er blevet løftet. Lidt teknisk, meget ærgerligt, fordi sådan en ærtemark kommer skidt fra start. Marken blev straks tromlet for at holde ærterne i jorden og nu er der kommet vand. De skal nok spire, for duerne har ikke fået øje på de ærter der ligger oven på jorden. Men de kan ikke strigles, det ligger de for øverligt og for uensartet til. Vi kan og vil ikke beregne tabet ved det dårlige arbejde på dette tidspunkt, men ukrudtskonkurrencen kommer til at koste. Ærter til modenhed er en vigtig men ret svag økologisk afgrøde.
Sven Hermansen Økologikonsulent. mail: sh@okologi.dk mobil: +45 29 43 75 50

hybrid-vinterraps

Vores nye planteavls-erfagruppe, Nordjylland, holdt første møde på en dag hvor det var flot vejr for vindmøllerne. Jens Christensen, på den gode jord nord for Skive var vært og vi kom langt omkring. Første stop var vinterrapsen, en hybridsort der er sået 14. august. Det er tidlig såning, på en mild lokalitet, i et mildt efterår. Der er givet ca 50 kg N ved såning, derefter radrensning. Så er der radrenset igen i foråret og tilført yderligere 150 kg N! Her lige før blomstring er der meget lidt bundukrudt og kun ganske få glimmerbøsser i marken. Det betyder at hovedskuddene får fred til at åbne sig i stedet for at blive gnavet i stykker på rosetstadiet. Det ser meget lovende ud.
Alt bærer med denne afgrøde frem til nu, både vejr og indsats. Så vinterraps skal forkæles for at komme hertil. Det er en dyr afgrøde, men potentialet er stort.

Sven Hermansen Økologikonsulent. mail: sh@okologi.dk mobil: +45 29 43 75 50

tirsdag den 8. april 2014

Vinterhestebønner/-triticale


I Forum ved Esbjerg har vinterhestebønnerne ikke klaret den ellers milde vinter særligt godt, flest ser ud til at være angrebet af svamp og er døde/visnende her i det tidlige forår.

MVH Carsten Markussen
3072 6215 cma@okologi.dk

fredag den 4. april 2014

Husk magnesium tildeling inden udbinding

To til tre uger før udbinding bør der suppleres med ekstra magnesium til dyr, der skal på græs. Det gælder både køer og kvier. Det kan vælges at supplere den nuværende anvendelse af mineral med magnesiumoxid  eller købe en udbindingsmineral. Men se på hvad du får for pengene. Der skal fortsættes ca. 4 til 5 uger efter udbinding med tilskuddet, derefter kan den almindelige blanding anvendes igen. Afstem altid foderplanen, så mineralforsyningen opfylder normen.  Sæt en tønde ud til kvierne, hvor der tildeles mineral løbende i sommerperioden.  

Kirstine Lauridsen 
Kvægbrugskonsulent , cand. agro., DL 
mobil: +45 20 43 61 04+45 20 43 61 04