onsdag den 9. april 2014

hybrid-vinterraps

Vores nye planteavls-erfagruppe, Nordjylland, holdt første møde på en dag hvor det var flot vejr for vindmøllerne. Jens Christensen, på den gode jord nord for Skive var vært og vi kom langt omkring. Første stop var vinterrapsen, en hybridsort der er sået 14. august. Det er tidlig såning, på en mild lokalitet, i et mildt efterår. Der er givet ca 50 kg N ved såning, derefter radrensning. Så er der radrenset igen i foråret og tilført yderligere 150 kg N! Her lige før blomstring er der meget lidt bundukrudt og kun ganske få glimmerbøsser i marken. Det betyder at hovedskuddene får fred til at åbne sig i stedet for at blive gnavet i stykker på rosetstadiet. Det ser meget lovende ud.
Alt bærer med denne afgrøde frem til nu, både vejr og indsats. Så vinterraps skal forkæles for at komme hertil. Det er en dyr afgrøde, men potentialet er stort.

Sven Hermansen Økologikonsulent. mail: sh@okologi.dk mobil: +45 29 43 75 50

Ingen kommentarer:

Send en kommentar