fredag den 11. april 2014

Økologisk jordbrug øger biodiversiteten


Foto:www.colourbox.com
Nye undersøgelser fra Oxford universitet viser, at økologiske bedrifter i gennemsnit har 34 % flere arter end konventionelle bedrifter. 

De nye undersøgelser påpeger at en mulig løsning i at stoppe nedgangen i biodiversiteten er, at dyrke jorden efter de økologiske principper. Undersøgelsen er den største nogensinde og nogle af de vigtigste konklusioner er:
  • På økologisk bedrifter er der i gennemsnit 34 % flere arter end konventionelle.
  • På økologiske bedrifter er antallet af bestøvere, såsom bier 50 %, højere end på konventionelle bedrifter. 
  • De steder, hvor økologiske bedrifter ligger omringet af konventionelle bedrifter er forskellen på artsrigdommen størst.
        Undersøgelserne viste at økologisk jordbrug på længere sigt vil have betydelige fordele for biodiversiteten. Økologiske dyrkningsmetoder har derfor en meget vigtig rolle i at standse nedgangen i biodiversiteten.

         Antallet af bestøvere er faldende rundt om i verden og en tredjedel af den mad, der bliver produceret  er direkte afhængige af bestøvere. Det er derfor en nødvendighed at beskytte bestøverne. Det kan vi gøre ved at hæve biodiversiteten.
     
        Link til artiklen: klik her.
 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar