torsdag den 22. maj 2014

Bæredygtige biogasafgrøder

På billedet ses det, at Skålplanten (Silphium perfoliatum L.) er ved at lukke rækkerne midt i maj. Denne parcel blev plantet for et år siden, der blev som planlagt ikke høstet på den første år, og den nåede som ventet frem med en bladmasse der svarer cirka til det den har her i maj andet vækstår.
I år og de næste mange år fremover kan der forventes et udbytte på 18-25 tons tørstof/ha, svarende til et metan-udbytte på 5500-6000 m3 gas/ha. Udbyttet af tørstof er større end det man får i majs, mens udbyttet målt i metan er på niveau med det man får i majs. Forudsætningen for sammenligningen af de to afgrøder er, at de gødes med cirka  samme kvælstofmængde.
Fordelene ved at dyrke skålplante til biogas er bl.a. at det er en flerårig afgrøde, der ikke er meget arbejde ved efter etablering og at den opbygger kulstof i jorden. Desuden er det en smuk afgrøde der blomstrer med gule blomster i juli-august-september, blomsterne er meget attraktive for alle slags insekter, ikke mindst bier.

Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent  

 
mobil: +45 30 62 72 15+45 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dk
Ingen kommentarer:

Send en kommentar