onsdag den 14. maj 2014

Gulrust

I det østlige Jylland og på øerne ses nu udbredte angreb af gulrust i vintertriticale. Sorterne Ragtac og Tulus forventes at have voksenplanteresistens. Det betyder, at planterne vokser fra sygdommen. Flere steder ses nu også angreb, hvor de 3 øverste blade er fri for gulrust. I disse tilfælde er det sandsynligt, at gulrustangrebet ikke medfører udbyttetab. Ved kraftige angreb kan det komme på tale at høste afgrøden nu til grovfoder (grønkorn). Hvis man har mulighed for efterfølgende at så majs vil det være mest optimalt.
Claus Østergaard, Planteavlskonsulent
Mobil: 20457465, Mail: co@okologi.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar