torsdag den 22. maj 2014

Kløvergræs i siloen

Kløvergræsset bliver kørt ind i disse dage. Vejret er perfekt, græsset har ligget på skår i 1-2 dage og udbyttet er overraskende stort. På Langbakgaard er det græsblandinger uden rajsvingel og hybridrajgræsser. Slætmarkerne er bl 22 med 2 kg rødkløver, afgræsningsmarkerne er ren bl 22.
Det er lidt overraskende at udbyttet er så højt, det vurderes til 4000 fe/ha i 1. slæt den 22 maj. Vinter og forår har været god ved markerne, ingen tvivl om det, men vi søger yderligere forklaringer. På gården blev der ikke taget 5. slæt som der normalt ville blive gjort. Det betød at græsmarkerne gik ind i vinteren med noget mere pels end de plejer. Vi overvejer nu om den behandling er medvirkende årsag, forstået på den måde at kaliforsyningen i selve planten er langt bedre end når der bliver taget et sent slæt, lige når den første rigtige nattefrost sætter ind. Det er i hvert fald en god fornemmelse at lægge foder i de mængder og kvaliteter i siloen, beholdningerne var kommet lidt langt ned.
Økologikonsulent Sven Hermansen. mail: sh@okologi.dk mobil: 29 43 75 5029 43 75 50

Ingen kommentarer:

Send en kommentar