torsdag den 8. maj 2014

Stankelbensangreb

Der er nogen steder en del/mange stankelbenslarver i græsmarker og ompløjede græsmarker i år. Som det ses på det øverste billede, er det lette forsvar mod det lille angreb sat ind i form af to stære, der går og samler føde til ungerne. Et par stære med unger, æder i løbet af sæsonen 20.000 stankelbenslarver, så næste år skal der stærekasser op.
På det andet billede er det tungere luftvåben sat ind mod et virkeligt seriøst angreb af stankelbenslarver, der har efterladt tæt ved 25 ha, som noget der ligner en ørken. Her er løsningen altså omsåning, her sås der majs, rettidigt, også fordi majsene er mere modstandsdygtige mod larvernes ædelyst.
I år formodes det at stankelbenslarverne holder op med at æde tidligt, dvs. sidst i maj, på grund af det tidlige forår. De stankelbenslarver vi fandt i ”ørkenen” var dog forholdsvis små og magre, måske de var sultne?
Mod stankelbenslarver er der tre tiltag vi kan finde frem:
Tromling gerne når der er fugt, så larverne er oppe, omsåning når angrebet er overstået, og, inden næste forår, en masse stærekasser op rundt omkring markerne.


Carsten Markussen 
Planteavlskonsulent  

 
mobil: +45 30 62 72 15+45 30 62 72 15 mail: cma@okologi.dk
Ingen kommentarer:

Send en kommentar