mandag den 16. juni 2014

Gulurt, igen

Vi kender den efterhånden på de fleste egne. Den bliver indslæbt til ejendommen med halm og fra vejkanterne. Den bliver trukket ud over markerne med redskaberne og så smider den en masse frø. En tynd vårsæd har ikke en chance i konkurrencen med den aggressive Gulurt. Hvis den har etableret sig i en mark skal afgrøden slås af til helsæd eller grønkorn og pakkes ned i ensilagestak eller baller. Vi ser ofte at de først dukker op i randen af markerne, der er det knapt så voldsomt et indgreb, at få fjernet gulurten inden den smider frø.
Fremover er vintersæd i sædskifte med kløver- eller frøgræs, den bedste løsning for at få reduceret eller fjernet gulurt. F.eks. Ærtehelsæd - frøgræs - Vintersæd. I et grovfodersædskifte er det lettere med et sædskifte der kan hedde: Kløvergræs - kløvergræs - grønkorn med Ital. Rajgræs - sent sået vintersæd.
Sven Hermansen Økologikonsulent mail: sh@okologi.dk mobil: +45 29 43 75 50

Ingen kommentarer:

Send en kommentar