torsdag den 26. juni 2014

Small scale biogasanlæg på vej frem

I Tyskland og flere andre steder er mindre biogasanlæg ved at komme på dagsordenen igen. Den tyske lovgivning forventes fremover kun at give de høje pristilskud til anlæg med max  75 kW el-produktion. 
I projektet Bioenergyfarm 2 er vi på besøg hos hr. Lober der har 150 malkekøer plus opdræt og 120 ha. Han har investeret i et 75 kW anlæg (2 stk. 1500 m3 tanke) efter arkitektmodellen som er et alternativ til de nøglefærdige anlæg og er derfor 25% billigere. 
Han bruger kun biomasse fra gården som biogasfoder. 50 % gylle, 35% fast gødning og foderrester og 15% græsensilage som er fra 4. slæt. 
Anlægget inklusiv gylle separation og nettilslutning har kostet 3.3 mio kr. og vil være tilbagebetalt på 6-7 år. 

Michael Tersbøl
Mobil 51532711

Ingen kommentarer:

Send en kommentar